ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαχείριση Καινοτόμων Συστημάτων Αγροτικής Παραγωγής
«Ολιστικές Προσεγγίσεις από την Παραγωγή στον Καταναλωτή»

Το Perrotis College ξεκινά τη λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα δίνει πτυχία Master of Science (M.Sc.) σε πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις που σχετίζονται με την Επιστήμη της Γεωργίας:

  • Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων (New Food Product & Business Development)
  • Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα (Marketing for the Agro-Food Sector)
  • Αειφορική Διαχείριση Αγρο-Περιβαλλοντικών Συστημάτων (Sustainable Agro-Environmental Systems Management)
  • Διαχείριση Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων (Plant Seed & Propagation Material Production Management)
  • Ζωοτεχνία & Διαχείριση Παραγωγής (Livestock Science & Production Management)

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεχίζει τη φιλοσοφία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης επικεντρωμένης στην εφαρμοσμένη έρευνα, την πρακτική άσκηση και την επιχειρηματικότητα μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής ευθύνης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που υποδέχεται τους πρώτους σπουδαστές τον Οκτώβριο του 2017, ενισχύει το υπάρχον προπτυχιακό πρόγραμμα του Perrotis College παρέχοντας διευρυμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους αποφοίτους του αλλά και σε πτυχιούχους άλλων ιδρυμάτων.

Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα ώστε οι σπουδαστές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να διαχειριστούν τη δυναμική του επιστημονικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και κατάλληλα εφοδιασμένοι ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Seth Frank Hall of Graduate Studies που ανακαινίστηκε χάρη σε γενναιόδωρη δωρεά του Εφόρου της Σχολής και του Perrotis College κ. Seth Frank.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:
http://www.perrotiscollege.edu.gr/graduate-studies/

Για εγγραφές, πατήστε εδώ.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School