ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Μεταπτυχιακές Σπουδές   /   M.Sc. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων
Μεταπτυχιακές Σπουδές
M.Sc. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων

To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων, είναι ένα ακαδημαϊκό και ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων τροφίμων και ποτών, οι οποίοι ειδικεύονται στον ποιοτικό έλεγχο και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής.

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου των τροφίμων στην Ελλάδα και διεθνώς ή να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα στοχεύει να ενσταλάξει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτούνται για να εξελιχθεί ο απόφοιτος στον αγρο-διατροφικό τομέα καθώς και τις κρίσιμες δεξιότητες και προοπτικές για την ανέλιξή του.

Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω ενός συνδυασμού διαδραστικής διδασκαλίας στην τάξη και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blended model), εργαστηριακά project, στοχευμένες επισκέψεις και συμμετοχή σε έρευνα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται είτε μέσω του διαδικτύου (σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) είτε στην τάξη τις απογευματινές ώρες καθημερινά και τα σαββατοκύριακα, προσφέροντας στους εργαζόμενους σπουδαστές απαραίτητη ευελιξία.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του προγράμματος στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Ακαδημαϊκή διδασκαλία
Το ακαδημαϊκό μέρος του προγράμματος δεν αποσκοπεί μόνο στη θεωρητική κατάρτιση αλλά και την έμπρακτη εφαρμογή της γνώσης. Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College προσφέρει τα πιο σύγχρονα πλαίσια ακαδημαϊκής σκέψης για να βοηθήσει τους σπουδαστές να προσαρμόσουν το διδακτικό υλικό στις δικές τους απαιτήσεις. Το μαθησιακό περιβάλλον συνδυάζει την δια ζώσης διαδραστική διδασκαλία με την εξ αποστάσεως, γεγονός που προσφέρει ευελιξία στους εργαζόμενους σπουδαστές, όπου χρειάζεται.

Πρακτική κατάρτιση
Το πρόγραμμα ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση που επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες σε όλα τα σημεία της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Το πρόγραμμα προσφέρει εξατομικευμένη επιστημονική κατάρτιση στον κάθε σπουδαστή, και οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να επικεντρωθούν και να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις σε συγκεκριμένο προϊόν διατροφής της επιλογής τους. Επιπλέον, οι σπουδαστές επικοινωνούν με επαγγελματίες του κλάδου και ενημερώνονται για τις αναδυόμενες προκλήσεις και τις λύσεις που βρήκαν για να τις ξεπεράσουν. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις βοηθούν τους σπουδαστές να επεκτείνουν όχι μόνο τις γνώσεις τους για τη βιομηχανία αλλά και να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι.

Ερευνητικό Πρόγραμμα
Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους, οι σπουδαστές ασχολούνται με την έρευνα σε ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει ώστε να εφαρμόσουν τη γνώση που έχουν αποκομήσει στην πράξη. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα εξής:

 • Επίδραση του χρόνου συγκομιδής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία Χονδροελιά Χαλκιδικής
 • Επίδραση της αποθήκευσης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία Χονδροελιά Χαλκιδικής
 • Ενθυλάκωση προβιοτικών μικροοργανισμών σε συστήματα εγκλεισμού με τη χρήση βιοπολυμερών και χαρακτηρισμός αυτών
 • Χρήση τεχνολογίας υπερήχων ως εναλλακτικού τρόπου παστερίωσης
 • Φυσικοχημικές ιδιότητες πηκτών φυτικών πρωτεϊνών και διερεύνηση της χρήσης αυτών ως υποκατάστατα κρέατος
 • Εφαρμογές τεχνικών γονιδιωματικής και χαρακτηρισμός του Lactobacilli από ζυμούμενες επιτραπέζιες ελιές Χαλκιδικής
 • Ιnνίνο εξέλιξη και αναγνώριση κυρίαρχων βακτηριακών κοινοτήτων σε φυσικές ζυμωμένες ελληνικές επιτραπέζιες ελιές Χαλκιδικής: Έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται σε μεταβολικές οδούς
 • Φυσική διακύμανση του δευτερογενούς μεταβολισμού των εδώδιμων ελληνικών οικοτύπων του κρίταμου (Crithmum maritimum)
 • Ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εφαρμογή αυτών σε κρέας και προϊόντα κρέατος
 • Η συνδυασμένη επίδραση του χυμού ροδιού και της συσκευασίας στη διάρκεια ζωής του χοιρινού κρέατος
 • Βελτίωση του θρεπτικού προφίλ προϊόντων κρέατος με τη χρήση ινουλίνης και β-γλυκανών ως λειτουργικών συστατικών

Δίκτυο συνεργασιών
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ισχυρούς δεσμούς με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, βιομηχανίες τροφίμων & ποτών, αγροτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, όσον αφορά τη συνεργασία σε ερευνητικά projectκαι τη δημιουργία γνώσης. Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με αποφοίτους, εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας και μέντορες κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών εκδρομών και εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις προσφέρουν την ευκαιρία διεύρυνσης του δικτύου των σπουδαστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμμετοχή ομάδας σπουδαστών στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας της Ολλανδικής Πρεσβείας Orange-grove για το Agri-Food MasterClass το 2020 στη Θεσσαλονίκη (orangegrove.eu).

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξάμηνο 1

Τα ακόλουθα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές του πρώτου εξαμήνου:

Επιχειρηματικότητα
Διεπιστημονική ενότητα που οδηγεί στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών μέσω μιας σειράς μεθοδολογιών όπως ιδεασμός, πειραματισμός και ενεργός επιχειρησιακός προγραμματισμός. Περιλαμβάνει τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων, στρατηγικής μάρκετινγκ, στρατηγικής λειτουργίας, στρατηγικής ανάπτυξης και προώθησης.

Καταναλωτικές ανάγκες και τάσεις
Διεπιστημονική ενότητα που εφαρμόζει την ψυχολογία, την κοινωνιολογία και άλλες κοινωνικές επιστήμες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, καθώς και έρευνα βάσει δεδομένων, για να βοηθήσει τους σπουδαστές συνεχώς να ανακαλύπτουν και να κατανοούν τις θεμελιώδεις ατομικές και κοινωνικές μεταβλητές που καθορίζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Καινοτόμες Τεχνολογίες για Βιώσιμα Γεωργικά Συστήματα
Ενότητα που παρέχει στους σπουδαστές προηγμένη γνώση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των γεωργικών συστημάτων, καθώς και δεξιότητες για την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων αειφορικής παραγωγής.

Βιοπληροφορική και γονιδιωματική
Ενότητα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από την υπολογιστική βιολογία της επεξεργασίας RNA, τη συγκριτική βιοπληροφορική και τη συγκριτική γονιδιωματική, έως τη γονιδιακή λειτουργία και εξέλιξη και τη γονιδιωματική και επιγενετική παραλλαγή. Οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν αυτές τις μεθοδολογίες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο των αγροτικών τροφίμων.

Μέθοδοι έρευνας και διαχείριση δεδομένων
Ενότητα που αναπτύσσει τις δεξιότητες των σπουδαστών στην εκτέλεση επιστημονικής έρευνας. Περιλαμβάνει μεθοδολογίες για το σχεδιασμό ερευνητικών μελετών, μεθόδους συλλογής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, παρουσίαση και ερμηνεία των ευρημάτων με στόχο την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ενίσχυση της πρόσληψης των αποτελεσμάτων από κοινό-στόχο.


Εξάμηνο 2

Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων
Ενότητα  που παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις με στόχο τον επιτυχή εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα. Έχοντας ως γνώμονα τις απαιτήσεις της βιομηχανίας  όλοι οι κανονισμοί, καθώς και τα συστήματα διασφάλισης όπως HACCP, ISO9000, ISO22.000, IFSκαι BRC εξετάζονται και εφαρμόζονται σε πραγματικές περιπτώσεις.

Εφαρμοσμένη Νομοθεσία τροφίμων και συσκευασία 
Ενότητα που εξετάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα των τροφίμων, και καλεί τους σπουδαστές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τη νομοθεσία αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Οργανοληπτική αξιολόγηση και δομή τροφίμων
Εργαστηριακό μάθημα που επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν την υψηλή πολυπλοκότητα της δομής των τροφίμων, και των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστατικών τους. Επιπλέον, παρέχει μια επισκόπηση της οργανοληπτικής αξιολόγησης των προϊόντων τροφίμων, μελετώντας τη φυσιολογία των αισθήσεων που εμπλέκονται κατά την κατανάλωση τροφίμων.

Ανάλυση κινδύνου τροφίμων και διαχείριση κρίσεων
Ενότητα που παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον άμεσο και αποτελεσματικό προσδιορισμό των κινδύνων και την έγκαιρη αντιμετώπιση των κρίσεων.

Εξειδικευμένη Διατροφή
Διεπιστημονική ενότητα που επιτρέπει στους σπουδαστές να αναπτύξουν γνώσεις και επιστημονική κριτική σκέψη σε σύγχρονα θέματα διατροφής. Το μάθημα εξετάζει τα λειτουργικά τρόφιμα, την επίδραση της επεξεργασίας στη διατροφική αξία των προϊόντων, τη Μεσογειακή διατροφή καθώς και την επιστήμη της επιγενετικής. Παράλληλα αναπτύσσονται ενότητες σχετικές με τον ρόλο των προβιοτικών και των πρεβιοτικών στην υγεία, την έννοια της ενεργειακής ισορροπίας και τις διατροφικές διαταραχές.


Εξάμηνο 3

Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Εργαστηριακή ενότητα που επιτρέπει στους σπουδαστές να εξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων, ξεκινώντας από την ανάπτυξη ιδεών έως τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων ζωικής ή/και φυτικής προέλευσης. Το μάθημα απαιτεί από τους σπουδαστές να ενσωματώσουν μια σειρά από πτυχές που σχετίζονται με τα τρόφιμα, όπως ανάλυση αγοράς, επιλογή συστατικών, σχεδιασμό γραμμής παραγωγής, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, οργανοληπτική αξιολόγηση, συσκευασία, σήμανση και ιχνηλασιμότητα, νομοθεσία, ανάλυση κόστους και marketing.

Ακαδημαϊκή Έρευνα
Ενότητα κατά την οποία οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν την έρευνα για την επίλυση διαχειριστικών προκλήσεων σε προχωρημένα θέματα της επιχείρησης. Παρέχει μια ισχυρή βάση για την κατανόηση της ερευνητικής διαδικασίας που επιτρέπει στους σπουδαστές να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν ένα ερευνητικό έργο. Εκτός από τις τεχνικές ποσοτικές και ποιοτικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται, η ενότητα παρέχει επίσης μια σαφή κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν σε ερευνητικά project.
 

Εξάμηνο 4

Ερευνητική διατριβή
Μέσω της διατριβής τους οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ερμηνεία των ευρημάτων ενός πρωτότυπου ερευνητικού θέματος. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Perrotis College επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να εκτελούν εξελιγμένα πρωτόκολλα και να εξοικειώνονται με τη χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι σπουδαστές αποκτούν δεξιότητες διαχείρισης έργου και την ικανότητα να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τους γραπτά και προφορικά. Τα θέματα έρευνας αναπτύσσονται από τους σπουδαστές σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους έχοντας ως γνώμονα τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Σε αυτό το εξαιρετικά καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα οι σπουδαστές θα αποκτήσουν δεξιότητες και βασικές γνώσεις που απαιτούνται για επαγγελματική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε βιομηχανίες τροφίμων: στη Διαχείριση Ασφάλειας και Διασφάλιση Ποιότητας, σε τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, σε εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Τροφίμων και σε τμήματα προμήθειας πρώτων υλών. Οι απόφοιτοι θα μπορούν επίσης να εργάζονται ως επιχειρηματίες, ανεξάρτητοι σύμβουλοι και εκπαιδευτές στον αγρο-διατροφικό τομέα.

Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες, επιτρέποντάς τους να αναζητήσουν εργασία και σε άλλους τομείς.

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για διεθνή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, θα έχουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.) σε διεθνή κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X