Αναγνώριση & Πιστοποιήσεις
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Αναγνώριση & Πιστοποιήσεις

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4093/2012, το Perrotis College είναι πιστοποιημένο Κολέγιο από το Υπουργείο Παιδείας με Αριθμό Αδείας 108282/ΙΑ/5-8-2013 (ΦΕΚ 1986/Β/14-8-2013).


Πτυχία αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (A.T.E.E.N.)

Οι απόφοιτοι του Perrotis College έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων τους από το ελληνικό κράτος (Αυτόνομο Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια βίου μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 36/2005 της Ε.Ε. περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691

-----------------------------------------------------------------------

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Cardiff Metropolitan University

Τα πτυχία Bachelor of Science (B.Sc.) και Master of Science (M.Sc.) που απονέμονται από το Perrotis College είναι πιστοποιημένα από το Cardiff Metropolitan University, το οποίο εδώ και 150 χρόνια είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως με όλα τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βρετανία, τα πτυχία του Perrotis College πληρούν τα αυστηρά ποιοτικά πρότυπα του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας (QAA) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας

Όπως όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Cardiff Metropolitan University ελέγχεται τακτικά από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας (QAA). Ο ανεξάρτητος αυτός φορέας είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της διατήρησης "υγιούς προτύπου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" σε όλα τα επίσημα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και κολέγια και ενθαρρύνει τη "συνεχή βελτίωση της διαχείρισης της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης".

Ως εταίρος του Cardiff Metropolitan University, το Perrotis College υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες τακτικού ελέγχου και στον κώδικα ποιότητας του QAA που ισχύει για όλα τα πανεπιστήμια και τα κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου και τα παραρτήματά τους. Ως αποτέλεσμα του αυστηρού ελέγχου ποιότητας, το πτυχίο από το Cardiff Metropolitan University, το οποίο απονέμεται μετά από σπουδές στο Perrotis College, αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Η ποιότητα της αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση της εγκυρότητας των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών. Η ποιότητα των συστημάτων και πρακτικών αξιολόγησης στο Perrotis College έχει επισημανθεί στις ετήσιες εκθέσεις των εξωτερικών εξεταστών.

Επιπλέον, το Perrotis College επιλέχθηκε να ελεγχθεί, ως συνεργαζόμενο Κολέγιο του Cardiff Metropolitan University, από εκπροσώπους του Οργανισμού για τη διασφάλιση της ποιότητας του Υπουργείου Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2015. Μεταξύ των θετικών σχολίων, εκτός από την εξαιρετική δουλειά στη σχέση μεταξύ Cardiff Metropolitan University και Perrotis College, ήταν το μέγεθος και η αποτελεσματικότητα της ενεργής συμμετοχής των σπουδαστών όπως και η ιδιαίτερη υποστήριξη στη διδασκαλία, η εκμάθηση και αξιολόγηση που παρέχει το Πανεπιστήμιο, ιδίως μέσα από την καθοδήγηση και τη δυνατότητα ανάπτυξης  του διδακτικού προσωπικού του Κολεγίου. Ως αποτέλεσμα του παραπάνω  ελέγχου, το Cardiff Metropolitan University προσεγγίστηκε από το QAA (2015) για να παρουσιάσει μια μελέτη για το Perrotis College σε εκδήλωση του Quality Enhancement Network και να μοιραστεί την «ιδιαίτερα καλή πρακτική της αφοσίωσης των σπουδαστών» με ολόκληρο τον κλάδο.

H συνεχιζόμενη στενή σχέση συνεργασίας μεταξύ του Κολεγίου και του Cardiff Metropolitan University διασφαλίζει περαιτέρω την ποιότητα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων που παρέχονται στο Perrotis College.

New England Commission of Higher Education (NECHE)

To Perrotis College πρόσφατα πιστοποιήθηκε από τον φορέα New England Commission of Higher Education (NECHE). O NECHE είναι ένας από τους επτά αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης των Η.Π.Α.. Μετά από σχετική αίτηση και αξιολόγηση, πιστοποιεί αμερικανικά πανεπιστήμια της περιοχής New England στην ανατολική ακτή των Η.Π.Α. καθώς και αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός Αμερικής. 

Institute of Food Science & Technology (IFST)

Το Perrotis College έχει λάβει πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα "Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων" από το Institute of Food Science & Technology, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου. Για περισσότερες πληροφορίες:  https://www.ifst.org/home

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X