ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Ασφάλεια Συναλλαγών και Πολιτική Ακυρώσεως Δωρεών 
 
Ασφάλεια Συναλλαγών
Η ALPHA BANK έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσό της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει. Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας, πραγματοποιείται και η χρέωση.
 
Τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η ALPHA BANK ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit. 
 
Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο  και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://.
           
Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Από τα δεδομένα που ζητείστε να συμπληρώσετε για την πραγματοποίηση μίας δωρεάς, τα οικονομικά σας στοιχεία δεν αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Προσωπικά στοιχεία (όπως Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Φύλλο, κτλ) ενδέχεται να αποθηκευτούν για διευκόλυνση αποστολής έντυπου υλικού που αφορά τη Σχολή και τις εκδηλώσεις της. Κανένα από το προσωπικά δεδομένα των δωρητών δε θα χρησιμοποιηθεί σε αθέμιτη ή χωρίς έγκριση χρήση, ούτε θα προωθηθούν με οποιοδήποτε τρόπο (δημοσίευση, αποκάλυψη, πώληση, ανταλλαγή στοιχείων και άλλα) σε τρίτο μέρος.
 
Κατά την χρήση των στοιχείων σας θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι νόμοι και θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του δωρητή και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
 
  • Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003
  • Νόμος Περί Προστασίας Καταναλωτών: Ν. 2251/1994
  • Σχετικές Διατάξεις του ελληνικού νόμου: Ν. 2472/1997
Προτείνετε ότι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν άδεια από τους κηδεμόνες τους, πριν την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων. 
 
Πολιτική ακυρώσεων δωρεών
Σε περίπτωση που κάποιος δωρητής αποφασίσει να αλλάξει, ή και να ακυρώσει, τη δωρεά του μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Αλλαγές σε δωρεές μπορούν να γίνουν εντός 2 εργάσιμων ημερών μετά της καταχώρησης της δωρεάς. Για ιδιάζουσες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης δωρεάς και μετά από περισσότερες ημέρες. Τα τηλέφωνα του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων είναι 2310 492 -764, -725, -726.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X