ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Προπτυχιακές Σπουδές   /   Διεθνής Επιχειρηματικότητα
Προπτυχιακές Σπουδές
Διεθνής Επιχειρηματικότητα

Το B.Sc. Διεθνούς Επιχειρηματικότητας είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας που παρέχει στους σπουδαστές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, σε συνδυασμό με πρακτικές δεξιότητες. Παράλληλα, προσφέρει μια ευρεία κατανόηση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.

Στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσει τους σπουδαστές να: 
 • Αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν στις θεμελιώδεις αρχές της γεωργίας, του τουρισμού και της διοίκησης, καθώς και της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων διατροφής
 • Αναπτύξουν ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική πολυμορφία και την αειφόρο ανάπτυξη
 • Καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, την καινοτομία και την κριτική σκέψη στη λήψη αποφάσεων
 • Αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο εντός τον πλαισίων που τίθενται από τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Αποκτήσουν πρακτική εργασιακή εμπειρία σε επαγγελματικούς τομείς που συνδέονται με τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες
 • Καλλιεργήσουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να λειτουργήσουν με ωριμότητα και υπευθυνότητα σε ένα εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους για την επίλυση προβλημάτων
 • Αποκτήσουν την ικανότητα να διεξάγουν έρευνα και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις με σαφήνεια και ακρίβεια
 • Προσδιορίζουν και να πετυχαίνουν επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς στόχους
 • Αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην ολοκλήρωση ατομικών και ομαδικών εργασιών
 • Λειτουργούν αποτελεσματικά σε ομαδικές δραστηριότητες

Η έρευνα που πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες στο PerrotisCollege, επικεντρώνεται στους τομείς της Εξωστρέφειας/Διεθνοποίησης των Ελληνικών ΜΜΕ, του Διεθνούς Εμπορίου και των Εξαγωγών Τροφίμων, της Επιχειρηματικότητας, του Μάρκετινγκ, της Καινοτομίας, της Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων και του Εναλλακτικού Τουρισμού.

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Μαθήματα
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές καλούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία κάποια κοινά μαθήματα, καθώς και μαθήματα επιλογής.
 
Κοινά μαθήματα:
1ο έτος Σπουδών: 
 • Μέθοδοι Μάθησης
 • Μάνατζμεντ
 • Μάρκετινγκ
 • Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων για Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακό Περιβάλλον
 • Αρχές Νομοθεσίας
2ο έτος Σπουδών: 
 • Μέθοδοι Έρευνας
 • Ποιότητα στον Αγρο-Διατροφικό Κλάδο
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Βιομηχανική Επεξεργασία Τροφίμων
 • Επιχειρηματικότητα
 • Τρόφιμα και Γεύσεις στην Κοινωνία (ειδικότητα Διοίκηση και Μάρκετινγκ στον κλάδο των τροφίμων)
 • Διαχείριση Λειτουργιών Επιχειρήσεων (ειδικότητα Διεθνής Διαχείριση Τροφίμων και Αγροτικών Επιχειρήσεων)
3ο έτος Σπουδών: 
Κοινά μαθήματα
 • Εργασιακή Εμπειρία στη Βιομηχανία 
 • Πτυχιακή Εργασία
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Επίκαιρα Θέματα
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Ειδικότητα Διοίκηση και Μάρκετινγκ στον κλάδο των τροφίμων
 • Διαφήμιση και Δημιουργία Ταυτότητας Προϊόντος
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Διαχείριση Λιανικού Εμπορίου
 • Διαχείριση Διεθνούς Μάρκετινγκ 
Ειδικότητα Διεθνής Διαχείριση Τροφίμων και Αγροτικών Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Συντήρησης και Αποθεμάτων
 • Διαχείριση Έργου
 • Λογιστική
 • Διαχείριση Διεθνών Επιχειρήσεων
Ειδικότητες - Μάρκετινγκ στον κλάδο των Τροφίμων
Μάρκετινγκ στον κλάδο των τροφίμων
 
Η ειδικότητα είναι σχεδιασμένη για σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον κλάδο των τροφίμων, από την αγορά των πρώτων υλών ως την παραγωγή, τη διανομή, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις απόψεις των καταναλωτών.
 
Οι απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας - έχοντας αποκτήσει γνώση στην διοίκηση και στο μάρκετινγκ, καθώς και εργασιακή εμπειρία μέσω της στενής σχέσης του Κολεγίου με τις επιχειρήσεις του κλάδου - είναι καλά προετοιμασμένοι για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εισαχθούν απευθείας σε θέσεις παραγωγής ή λιανικής πώλησης, σε έναν τομέα που η ζήτηση για καλά εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη ξεπερνά τη διαθεσιμότητα.

---------------------------------------------------------------------
Ειδικότητες - Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα
Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα
 
Η ειδικότητα προσφέρει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της οικονομικής πολιτικής, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών, της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τις παραμέτρους του κλάδου τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως συσχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με τον ευρύτερο τομέα. 
 
Η αγροδιατροφική βιομηχανία, ως ένας ταχύτατα μεταβαλλόμενος τομέας, αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις όσον αφορά στις τεχνικές εξελίξεις, τις διαδικασίες παραγωγής, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τη διατροφική ευαισθητοποίηση. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας προετοιμάζονται να εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικών με τη διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών πόρων, καθώς και των οικονομικών και επιχειρηματικών συστημάτων. Επιπλέον, είναι σε θέση να επιδείξουν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης, να διεξάγουν αναλύσεις και να ερμηνεύσουν αποτελεσματικά έρευνες, να εφαρμόσουν μαθηματικές και τεχνολογικές δεξιότητες σε διάφορα περιβάλλοντα, αλλά και να επιδείξουν τόσο ηγετικές ικανότητες  όσο και πνεύμα συνεργασίας εντός ομάδας.
 
Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν αυτή την ειδικότητα μπορούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εισαχθούν απευθείας σε διοικητικές θέσεις στον τομέα της Διαχείρισης Αγροτικών Επιχειρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο τους γεωργούς που ασχολούνται με το εμπόριο, αλλά και τις επιχειρήσεις και εταιρείες που τους παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X