ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Προπτυχιακές Σπουδές   /   Διεθνής Επιχειρηματικότητα
Προπτυχιακές Σπουδές
Διεθνής Επιχειρηματικότητα

Το B.Sc. Διεθνούς Επιχειρηματικότητας είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας που παρέχει στους σπουδαστές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, σε συνδυασμό με πρακτικές δεξιότητες. Παράλληλα, προσφέρει μια ευρεία κατανόηση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε θέματα που αφορούν στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.

Στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσει τους σπουδαστές να: 
 • Αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν στις θεμελιώδεις αρχές της γεωργίας, του τουρισμού και της διοίκησης, καθώς και της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων διατροφής
 • Αναπτύξουν ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική πολυμορφία και την αειφόρο ανάπτυξη
 • Καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, την καινοτομία και την κριτική σκέψη στη λήψη αποφάσεων
 • Αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο εντός τον πλαισίων που τίθενται από τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Αποκτήσουν πρακτική εργασιακή εμπειρία σε επαγγελματικούς τομείς που συνδέονται με τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες
 • Καλλιεργήσουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να λειτουργήσουν με ωριμότητα και υπευθυνότητα σε ένα εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους για την επίλυση προβλημάτων
 • Αποκτήσουν την ικανότητα να διεξάγουν έρευνα και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις με σαφήνεια και ακρίβεια
 • Προσδιορίζουν και να πετυχαίνουν επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς στόχους
 • Αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην ολοκλήρωση ατομικών και ομαδικών εργασιών
 • Λειτουργούν αποτελεσματικά σε ομαδικές δραστηριότητες

Η έρευνα που πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες στο PerrotisCollege, επικεντρώνεται στους τομείς της Εξωστρέφειας/Διεθνοποίησης των Ελληνικών ΜΜΕ, του Διεθνούς Εμπορίου και των Εξαγωγών Τροφίμων, της Επιχειρηματικότητας, του Μάρκετινγκ, της Καινοτομίας, της Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων και του Εναλλακτικού Τουρισμού.

Κατεβάστε εδώ το φυλλάδιο.

Μαθήματα

CURRICULUM

 

 

Environment and Climate Change

10credits

Principles of Biology

10credits

Basic Mathematics

10credits

Introductory Composition

10credits

Information System Skills

10credits

English Language I

10credits

Sustainability & Society

10credits

Mediterranean Diet: Science & Culture

10credits

Introduction to Information System

10credits

Introduction to Academic Writing

10credits

Public Speaking & Business Communication

10credits

English Language II

10credits

 

2nd Year

Principles of Law

10 credits

Learning Methods

20 credits

Management

20 credits

Marketing

20 credits

Business Environment

20 credits

Principles of Food Science for Managers

20 credits

Introduction to Agro-Environmental Systems

10 credits

 

3rd Year

Industrial Food Processing

10 credits

Business Management

10 credits

Consumer Behaviour and New Product Development

20 credits

Research Methods

20 credits

Financial Management

20 credits

Quality in the Agro-Food Sector

20 credits

Entrepreneurship

10 credits

Food, Taste & Society **

10 credits

Operations Management *

10 credits

 

4th Year

Corporate Social Responsibility

10 credits

Strategic Management

10 credits

Current Issues

10 credits

Work Experience

20 credits

Dissertation

30 credits

 

 

Marketing Management for the Food Industry Pathway

 

International Business Management

10 credits

Maintenance and Inventory Management

10 credits

Accounting

10 credits

Project Management

10 credits

 

 

Food and Agribusiness Management Pathway

 

E-Commerce

10 credits

Advertising and Branding

10 credits

International Marketing Management

10 credits

Retail Management

10 credits

 

Ειδικότητες - Μάρκετινγκ στον κλάδο των Τροφίμων
Μάρκετινγκ στον κλάδο των τροφίμων
 
Η ειδικότητα είναι σχεδιασμένη για σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον κλάδο των τροφίμων, από την αγορά των πρώτων υλών ως την παραγωγή, τη διανομή, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις απόψεις των καταναλωτών.
 
Οι απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας - έχοντας αποκτήσει γνώση στην διοίκηση και στο μάρκετινγκ, καθώς και εργασιακή εμπειρία μέσω της στενής σχέσης του Κολεγίου με τις επιχειρήσεις του κλάδου - είναι καλά προετοιμασμένοι για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εισαχθούν απευθείας σε θέσεις παραγωγής ή λιανικής πώλησης, σε έναν τομέα που η ζήτηση για καλά εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη ξεπερνά τη διαθεσιμότητα.

---------------------------------------------------------------------
Ειδικότητες - Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα
Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα
 
Η ειδικότητα προσφέρει θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της οικονομικής πολιτικής, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, των οικονομικών, της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τις παραμέτρους του κλάδου τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως συσχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με τον ευρύτερο τομέα. 
 
Η αγροδιατροφική βιομηχανία, ως ένας ταχύτατα μεταβαλλόμενος τομέας, αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις όσον αφορά στις τεχνικές εξελίξεις, τις διαδικασίες παραγωγής, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τη διατροφική ευαισθητοποίηση. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας προετοιμάζονται να εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικών με τη διαχείριση των ανθρώπινων και φυσικών πόρων, καθώς και των οικονομικών και επιχειρηματικών συστημάτων. Επιπλέον, είναι σε θέση να επιδείξουν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης, να διεξάγουν αναλύσεις και να ερμηνεύσουν αποτελεσματικά έρευνες, να εφαρμόσουν μαθηματικές και τεχνολογικές δεξιότητες σε διάφορα περιβάλλοντα, αλλά και να επιδείξουν τόσο ηγετικές ικανότητες  όσο και πνεύμα συνεργασίας εντός ομάδας.
 
Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν αυτή την ειδικότητα μπορούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εισαχθούν απευθείας σε διοικητικές θέσεις στον τομέα της Διαχείρισης Αγροτικών Επιχειρήσεων, ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο τους γεωργούς που ασχολούνται με το εμπόριο, αλλά και τις επιχειρήσεις και εταιρείες που τους παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X