ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Μεταπτυχιακές Σπουδές
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εγγραφές στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2017. Για πληροφορίες στα αγγλικά επισκεφτείτε:

http://www.perrotiscollege.edu.gr/graduate-admissions/ 
 

Για πληροφορίες:

Μαρία Σουμελίδου Tηλ. 2310 492 789
Δανάη Σταυρινόδη Tηλ. 2310 492 810 
Email: admissions@afs.edu.gr 

 

---------------------------------------------------

Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-22 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X