ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Μεταπτυχιακές Σπουδές   /   Εγκαταστάσεις
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Εγκαταστάσεις

To Joshiah Frank -omics Ηub της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Επιπλέον, έχει εγκατασταθεί ισχυρή υπολογιστική υποδομή και λογισμικό για τη μετάφραση του τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγονται από πειράματα -omics σε χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το Εργαστήριο Genomics ενσωματώνει σύγχρονο εξοπλισμό για απομόνωση νουκλεϊκών οξέων υψηλής απόδοσης (DNA / RNA) (π.χ. λύματα ιστών) και για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση μοριακών δεικτών (χρησιμοποιώντας PCR, qPCR, HRM).

Το Εργαστήριο Metagenomics επιτρέπει την ταυτοποίηση της μικροβιακής σύνθεσης περιβαλλοντικών δειγμάτων αγρονομικής σημασίας (π.χ. από καλλιεργημένο έδαφος) μέσω της απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων και προσεγγίσεων αλληλουχίας.

Το Εργαστήριο Metabolomics είναι εξοπλισμένο με συσκευές αεριοχρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας τελευταίας τεχνολογίας (GC-MS) για τον μη στοχευμένο προσδιορισμό των μεταβολιτών από φυτά και προϊόντα διατροφής. Επιπλέον, το σύστημα υψηλής απόδοσης υγρής χρωματογραφίας (HPLC) επιτρέπει τον προσδιορισμό πολύτιμων μεταβολιτών με αγρονομικές ή θρεπτικές ιδιότητες.

Η Δομή Βιοπληροφορικής διαθέτει μια σειρά υπολογιστών υψηλής ισχύος, όπου προστίθεται συνεχώς λογισμικό ανοιχτού κώδικα που σχετίζεται με τις ανάγκες των ερευνητικών έργων. Επιπλέον, διατίθεται πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υπολογιστών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος. Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη βιοπληροφορική χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα CLC Genomics Workbench για την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων -omic sequencing.

Το Εργαστήριο Δομής Τροφίμων διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (ρεόμετρο και αναλυτή υφής) προκειμένου να χαρακτηρίσει τις ρεολογικές και μηχανικές ιδιότητες διαφόρων μοντέλων συστημάτων και πραγματικών τροφίμων.

Όλες οι έρευνες διεξάγονται με προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο και δεν πραγματοποιούνται πειράματα σε ζώα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης πειραματισμού.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες