ΔΩΡΕΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ   /   Εθελοντικές Ομάδες
ΔΩΡΕΕΣ
Εθελοντικές Ομάδες
Ο Σύλλογος Φίλων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αποτελείται από ηγέτες του επιχειρηματικού, φιλανθρωπικού και κοινωνικού κύκλου της Ελλάδας, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο, το ενδιαφέρον και τις γνώσεις τους ώστε να προάγουν την αποστολή της Σχολής και του Perrotis College. Ο Σύλλογος Φίλων είναι το νομικό πρόσωπο μέσω του οποίου η Σχολή δέχεται δωρεές στην Ελλάδα.
 
Η Ομάδα Εξυπηρέτησης Μαθητών (GSS) είναι μια Επιτροπή Γυναικών του Συλλόγου Φίλων στη Θεσσαλονίκη και μια από τις πιο παλιές και διακεκριμένες εθελοντικές ομάδες της πόλης. Τα μέλη της υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό όραμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College οργανώνοντας πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες για τους μαθητές. 
 
Τόσο ο Σύλλογος Φίλων όσο και το GSS οργανώνουν φιλανθρωπικές εκδηλώσεις οι οποίες αποσπούν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή, φέρνουν κοντά στη Σχολή την κοινωνία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και αποφέρουν σημαντικά έσοδα στο Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών και τους άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς του ιδρύματος.
 
Γραφείο Αποφοίτων
Αν είστε απόφοιτος του Perrotis College και επιθυμείτε να συμμετέχετε ενεργά στη συνέχιση του έργου του Κολεγίου, επικοινωνήστε με την κα Λίλα Ζήζουλα στο τηλέφωνο 2310 492 725 ή με email στο lzizou@afs.edu.gr
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!