ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Προπτυχιακές Σπουδές   /   Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
Προπτυχιακές Σπουδές
Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
Η Τεχνολογία Tροφίμων σχετίζεται με την επεξεργασία και μεταποίηση πρώτων υλών τροφίμων σε ασφαλή, υγιεινά, θρεπτικά, νόστιμα και ελκυστικά τελικά προϊόντα. Η Τεχνολογία Τροφίμων αξιοποιεί και ενσωματώνει την εφαρμογή πολλών τεχνολογικών επιστημών όπως τεχνολογία υλικών, μηχανική, τεχνολογία εργαστηριακών οργάνων, γεωπονία, συσκευασία  και βιοτεχνολογία.
 
Η Επιστήμη Τροφίμων αποτελεί τη βάση για την επιστημονική κατανόηση της σύνθεσης και της συμπεριφοράς των τροφίμων κάτω από διάφορες συνθήκες επεξεργασίας και συντήρησης. Ενσωματώνει το συνδυασμό πολλών επιστημών όπως διατροφή, ενζυμολογία, μικροβιολογία, φαρμακολογία, τοξικολογία, καθώς και σειράς επιδράσεων της επεξεργασίας, της μεταποίησης και αποθήκευσης.
Οι απόφοιτοι του Perrotis College της συγκεκριμένης ειδικότητας μπορούν να απασχοληθούν στη βιομηχανία των τροφίμων, που αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική οικονομική δραστηριότητα στον κόσμο.
 
Η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων εξαρτάται από τις ορθές γεωργικές πρακτικές, την επιτυχή επεξεργασία, τον ασφαλή χειρισμό και τη σωστή αποθήκευση όλων των ειδών τροφίμων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες και πολλές άλλες δημιουργούν ζήτηση για εξειδικευμένους και έμπειρους επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τους στον πολύπλοκο και διαρκώς εξελισσόμενο τομέα των τροφίμων.
 
Ειδικοί του τομέα δηλώνουν ότι η μακροπρόθεσμη ευημερία της βιομηχανίας τροφίμων εξαρτάται από την ύπαρξη εκπαιδευμένων επιστημόνων και τεχνολόγων τροφίμων. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τεχνικά καταρτισμένους επαγγελματίες και το Perrotis College παρέχει στους σπουδαστές του τις γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν για να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη.
 
Η ειδικότητα «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» παρέχει μια ευρεία κατανόηση της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων συνδυάζοντας θεωρητική και πρακτική γνώση.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στον κάθε  σπουδαστή να επιλέξει την επαγγελματική σταδιοδρομία που του ταιριάζει σύμφωνα με την ειδικότητά του. 
 
Οι σπουδαστές που θα ακολουθούσουν το BSc (Hons) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων θα είναι σε θέση να:
 • Επιδεικνύουν γνώσεις των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της θρεπτικής αξίας των τροφίμων
 • Εξετάζουν τις αρχές διατήρησης και συσκευασίας των τροφίμων και την εφαρμογή τους σε μια σειρά από βασικά προϊόντα διατροφής
 • Περιγράφουν της μικροβιολογικές αρχές σε σχέση με την ασφαλή παραγωγή τροφίμων και το χειρισμό τους
 • Συσχετίζουν τη θρεπτική αξία των τροφίμων με διατροφικές απαιτήσεις και να συζητήσουν τις βασικές βιοχημικές και φυσιολογικές αρχές των τροφίμων και της διατροφής
 • Χρησιμοποιούν μια σειρά από δεξιότητες τεχνολογίας πληροφοριών και μαθηματικών / στατιστικής
 • Εντοπίζουν και να αξιολογούν τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τα τρόφιμα, καθώς και την εφαρμογή αυτών
 • Επιδεικνύουν γνώση του επιλεγμένου πεδίου σε βάθος
 • Αξιολογούν κριτικά τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τεχνολογίες στον τομέα
 • Σχεδιάζουν και να εκπονούν ερευνητικά έργα σε σχετικό τομέα.

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ.

Μαθήματα

1ο έτος

 • Food Raw Materials (Πρώτες Ύλες Τροφίμων)
 • Food Safety Management (Ασφάλεια Τροφίμων)
 • Professional Studies (Επαγγελματικές Δεξιότητες)
 • Introductory Biochemistry (Εισαγωγή στη Βιοχημεία)
 • Food Preservation & Sensory Analysis (Συντήρηση Τροφίμων   και Οργανοληπτικός Έλεγχος)
 • Nutrition (Διατροφή)
 • Foundation Law (Βασική Νομοθεσία)

2ο έτος

 • New Product Development I (Ανάπτυξη Νέων Προιόντων Τροφίμων Ι)
 • Processing Technology (Τεχνολογία Παραγωγής Τροφίμων)
 • Biochemistry (Βιοχημεία)
 • Analysis and Examination of Food (Ανάλυση και Έλεγχος Τροφίμων)
 • Research Methods (Μέθοδοι Έρευνας)
 • Confectionery Technology (Τεχνολογία Ζαχαρωδών Προϊόντων)
 • Dairy Technology (Τεχνολογία Γαλακτοκομικών Προϊόντων)
 • Applied Food Law (Εφαρμοσμένη Νομοθεσία Τροφίμων)
 • Food Labelling and Composition (Ετικέτα συσκευασίας και σύνθεση τροφίμων)

3 έτος

 • Applied Quality Management (Εφαρμοσμένη Διαχείριση Ποιότητας)
 • Research Project (Ερευνητική Εργασία)
 • Εργασιακή Εμπειρία στη Βιομηχανία
 • New Product Development II (Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τροφίμων ΙΙ)
 • Applied Food Safety (Εφαρμοσμένη Ασφάλεια Τροφίμων)
 • Food Biotechnology (Βιοτεχνολογία Τροφίμων)
 • Applied Food Biochemistry (Εφαρμοσμένη Βιοχημεία Τροφίμων)
 • Independent Study (Ανεξάρτητη Μελέτη)
 • Contemporary Nutrition (Σύγχρονες Τάσεις στη Διατροφή)
 • Nutrition and the Consumer (Διατροφή και Καταναλωτής)
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-22 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X