ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εγκαταστάσεις και εργαστήρια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εγκαταστάσεις και εργαστήρια
Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών
Εργαστήριο  Ιστοκαλλιέργειας-Κυτταροκαλλιέργειας
Εργαστήριο Ανόργανης-Οργανικής Χημείας
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας-Βιοχημείας
Εργαστήριο Φυσικοχημείας-Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Εργαστήριο Μικροσκοπίας/Στερεοσκοπίας
Εργαστήριο Επιστημών Ζωής
Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας
Κέντρο Ελιάς Krinos
Εργαστήριο Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Θερμοκήπια
Εκπαιδευτικός –Πειραματικός Ελαιώνας
Εργαστήριο Οικολογικής Γεωργίας
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες