ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εγκαταστάσεις και εργαστήρια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εγκαταστάσεις και εργαστήρια
Εργαστήριο Οικολογικής Γεωργίας (Perrotis AGROCenter)
To Εργαστήριο Οικολογικής Γεωργίας επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και εφαρμοσμένη έρευνα στην διαχείριση αγροτικών οικοσυστημάτων με οικολογικές πρακτικές και την αλληλεπίδραση των φυτών με το περιβάλλον και την επίδραση στην ποιότητα και παραγωγικότητα. Το εργαστήριο αποτελείται από τον πιστοποιημένο βιολογικό αγρό και τα θερμοκήπια του Perrotis College. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή αειφόρων οικολογικών πρακτικών, όπως η προσθήκη μυκορριζών και μικροοργανισμών εδάφους και h χρήση βιολογικών λιπασμάτων στην καλλιέργεια λαχανικών, αρωματικών φυτών και οπωροφόρων δένδρων. Επιπλέον, το εργαστήριο έχει συστήματα κομποστοποίησης με γαιοσκώληκες για την μετατροπή διαφόρων οργανικών αποβλήτων.
 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών
Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών και Οικολογικής Γεωργίας παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση φοιτητών στις διεργασίας οικοφυσιολογίας των φυτών, στην αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και την επίδραση στην παραγωγή. Το εργαστήριο έχει εργαστηριακά όργανα και φορητά όργανα πεδίου για μετρήσεις της φωτοσύνθεσης, αναπνοής και διαπνοής των φυτών σε βιολογικές και συμβατικές καλλιέργειες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μέτρηση διαφόρων οικοφυσιολογικών παραμέτρων, όπως διαπνοή του εδάφους, δέσμευση άνθρακα, παραμέτρων ποιότητας εδάφους και καταπόνησης φυτών. Έχει επίσης και συστήματα για την μελέτη των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και την επίδραση μυκορριζών και μικροοργανισμών εδάφους στην καλλιέργεια λαχανικών, αρωματικών φυτών και οπωροφόρων δένδρων. 
 
Εργαστήριο Μικροσκοπίας/Στερεοσκοπίας
Το Εργαστήριο Μικροσκοπίας/Στεροσκοπίας είναι εξοπλισμένο με μικροσκόπια και στερεοσκόπια υψηλής τεχνολογίας, βοηθώντας του φοιτητές να μελετήσουν βιολογικά παρασκευάσματα για διάφορα μαθήματα, όπως η μικροβιολογία, εντομολογία, βοτανική και βιολογία εδάφους. Το εργαστήριο έχει εγκαταστάσεις για την παρασκευή δειγμάτων και τα μικροσκόπια και στερεοσκόπια των καθηγητών είναι συνδεδεμένα μέσω ψηφιακής κάμερας με projector ώστε να επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική διδασκαλία του αντικειμένου.
 
Εργαστήριο Ιστοκαλλιέργειας - Κυτταροκαλλιέργειας
To Εργαστήριο Ιστοκαλλιέργειας και Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού διαθέτει θαλάμους ανάπτυξης φυτών υπό ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτισμού. Δίνει τη δυνατότητα σύγχρονης εκπαίδευσης στη βελτιστοποίηση πρακτικών αγενούς πολλαπλασιασμού (ιστοκαλλιέργεια-εμβρυογέννεση) και μελέτη αλληλεπιδράσεων εμβολίου-υποκειμένου σε εμβολιασμένα φυτάρια.
 
Εργαστήριο Ανόργανης - Οργανικής Χημείας
To Εργαστήριο Χημείας διαθέτει όλο το βασικό εξοπλισμό που απαιτείται για την εκπαίδευση των σπουδαστών στις αρχές της Οργανικής Χημείας. Επίσης έχει εργαστηριακό εξοπλισμό που απαιτείται για την χημική ανάλυση των τροφίμων τόσο των μακροθρεπτικών  συστατικών όπως πρωτεΐνες,  λίπη, υδατάνθρακες, και φυτικές ίνες αλλά και μικροθρεπτικών συστατικών όπως κάποιες βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, πολυφαινόλες, κλπ.
 
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας - Βιοχημείας
Το Εργαστήριο Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας  εισάγει τους σπουδαστές στις αναλύσεις με σύγχρονο εξοπλισμό για την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA/RNA) και πρωτεϊνών. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε μεθόδους στοχευμένης ανάλυσης του γενετικού υλικού και τις εφαρμόζουν με τη δημιουργία μοριακών δεικτών και βιοδεικτών για την Ιχνηλασιμότητα και βελτίωση ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών και ενδημικών φυτών και ζώων.
 
Εργαστήριο Φυσικοχημείας - Τεχνολογίας Τροφίμων
Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας Τροφίμων επικεντρώνεται στην απομόνωση και τον χαρακτηρισμό των συστατικών τροφίμων αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργικότητα τους. Οι θεμελιώδεις αυτές πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή των ουσιών αυτών ως συστατικά κατά την ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τροφίμων.
 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μικροβιολογική ανάλυση  δειγμάτων τροφίμων, εδάφους και νερού. Παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης, σε όλες τις επίσημες αναλυτικές μεθόδους όπως αυτές καθορίζονται από τα πρότυπα καθώς, και έρευνας για την επίδραση των διαφόρων παραγόντων στην ανάπτυξη αλλοιογώνων και παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα με απώτερο σκοπό τον καθορισμό της διάρκειας ζωής τους.
 
Εργαστήριο Επιστημών Ζωής
Το Εργαστήριο Επιστημών Ζωής χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικά έργα. Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο τόσο με τον απαραίτητο βασικό εξοπλισμό όσο και με πιο εξειδικευμένο ώστε οι σπουδαστές να εργάζονται στις πτυχιακές τους εργασίες.
 
Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας
Το Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας διαθέτει εξοπλισμό  για εκπαίδευση και έρευνα, που περιλαμβάνει επίγειους και υπέργειους (ΣΜηΕΑ-UAVs)  αισθητήρες και καταγραφείς ιδιοτήτων φυτού, νερού και μικροπεριβάλλοντος (Τηλεμετρικοί και Αυτόματοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί και αισθητήρες). Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και φωτογραμμετρίας για ανάλυση επίγειων και εναέριων ψηφιακών εικόνων από UAV’s (drones) και παραγωγή ψηφιακών εδαφικών και φυτικών χαρτών και καταγραφή εδαφικής και φυτικής παραλλακτικότητας.
 
Κέντρο Ελιάς Krinos
Το Κέντρο Ελιάς Krinos παρέχει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την καλλιέργεια όλων των συστημάτων ελιάς, συγκομιδή , μεταποίηση  και  εμπορία  των κύριων των υπό-προϊόντων της. Εξελίσσεται σε κέντρο διάχυσης πληροφοριών για ένα μεγάλο εύρος  χρηστών και έχει οργανώσει σημαντικά Εθνικά και διεθνή συνέδρια . Περισσότερες πληροφορίες και υλικό παρέχεται στην ιστοσελίδα: https://www.perrotiscollege.edu.gr/perrotis-college-krinos-olive-center/
 
Εργαστήριο Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων
Το Εργαστήριο Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παραγωγή σε πιλοτική κλίμακα πληθώρας προϊόντων όπως, ζυμαρικά, λυοφιλιωμένα προϊόντα τροφίμων, κονσέρβες, προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας κ.α.
 
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας ενισχύει την εκπαίδευση των σπουδαστών στην παραγωγή σε πιλοτική κλίμακα πολλών ειδών γαλακτοκομικών προϊόντων όπως τυρί, γιαούρτι και παγωτό και στην ανάλυση τους. 
 
Eργαστήρια Λαχανοκομίας/Θερμοκήπιo-Σκιαστήριo (Perrotis AGROCenter) 
Tα Eργαστήρια Λαχανοκομίας/Θερμοκήπιo-Σκιαστήριo εξυπηρετούν διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες για μια σειρά μαθημάτων του Τμήματος. Σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων και συνεργασίες με εταιρείες του αγρο-διατροφικού τομέα έχουν ολοκληρωθεί σε αυτές τις εγκαταστάσεις.
 
Εκπαιδευτικός – Πειραματικός –Επιδεικτικός Ελαιώνας πυκνής φύτευσης
Ο Εκπαιδευτικός – Πειραματικός – Επιδεικτικός Ελαιώνας πυκνής φύτευσης εγκαταστάθηκε το 2011 και έχει εξελιχτεί σε ένα μοναδικό για την Ελλάδα ελαιώνα για μακροχρόνια αξιολόγηση των νεώτερων συστημάτων καλλιέργειας ελιάς προσαρμοσμένα στη μηχανική συγκομιδή. Σε συνδυασμό με το Κέντρο Ελιάς Κρίνος, εξυπηρετεί εκπαιδευτικά-ερευνητικά  και επιδεικτικά  θέματα. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν ξεκινήσει πολλές καινοτομίες και έχουν παραχθεί δημοσιεύσεις.
 
Η έρευνα διεξάγεται με προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο και κανένα πείραμα δεν πραγματοποιείται σε ζώα σε καμία φάση του πειραματισμού.
 
 
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες