ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ   /   Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
  
NEXT FOOD
To project NEXTFOOD για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της επόμενης γενιάς στο σύστημα της αγροδιατροφής εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020.

To πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2018 και ο στόχος του είναι να οδηγήσει την κρίσιμη μετάβαση σε ένα περισσότερο αειφόρο και ανταγωνιστικό σύστημα αγροδιατροφής, μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συστημάτων κατάρτισης. 

Ο συντονιστής του προγράμματος θα είναι το Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών της Σουηδίας, ενώ το Γραφείο Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα συντονίζει την ελληνική ομάδα, που περιλαμβάνει το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιέφερειας της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ανακοίνωση του προγράμματος 

Δρόμοι των Βαλκανίων/BalkanRoad project

Το Perrotis College συμμετείχε στο πρωτοποριακό πρόγραμμα BalkanROAD, ένα έργο που αντιμετωπίζει την ανάγκη των βαλκανικών αγροτικών επιχειρήσεων για:

 • την επίτευξη βιωσιμότητας,
 • την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και
 • την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το έτος 2030.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε το ROADtool,μια γεωπληροφορική διαδικτυακή εφαρμογή (web-GIS), για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι εφαρμογές αυτές θα βοηθήσουν τις αγροτικές επιχειρήσεις στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, νερού και αποβλήτων, ανιχνεύσιμα σε όλα τα στάδια παραγωγής. Έτσι θα ενισχυθεί -βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα- η θέση τους στην αγορά.

 

Πέρα από το Perrotis College, στο BalkanROAD συμμετέχουν το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, η Ένωση Αγροπεριβαλλοντικών Αγροτών Βουλγαρίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, η Ομοσπονδία Οργανικών Παραγωγών Βόρειας Μακεδονίας με συντονιστή δικαιούχο το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Μπενάκη στην Ελλάδα.

 

Το πρόγραμμα έχει επιλεχθεί ανάμεσα στους finalist - στον ετήσιο διαγωνισμό Regiostars στην κατηγορία SMARTEurope,που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός στοχεύει στον εντοπισμό ορθών πρακτικών και στην ανάδειξη καινοτόμων έργων τα οποία θα μπορούσαν να είναι ελκυστικά και να εμπνεύσουν άλλες περιφέρειες, διαχειριστές έργων και επιχειρήσεις. Μπορείτε να ενημερωθείτε και να ψηφίσετε το έργο μας εδώ.

 

Site BalkanROAD: BalkanROAD

Web-GIS app BalkanROAD: ROADtool

Το BalkanROAD στο Youtube

Πρόγραμμα για τις επαγελματικές δεξιότητες στον τομέα του οικοτουρισμού

Tο θέμα του προγράμματος αυτού είναι η εναρμόνιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα του οικοτουρισμού με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Το πρόγραμμα περιλάμβάνει επίσης τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και δύο κύκλους εκπαιδεύσεων.

Εταίροι

Balkania, F.Y.R.O.M.

Aris, Ιταλία

Best, Αυστρία

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College

Itaca, Ιταλία,

FACE, F.Y.R.O.M..

Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και μια σειρά εκπαιδεύσεων να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, στο χώρο της υπαίθρου, σε τομείς όπως η μελισσοκομία, ο αγροτουρισμός κ.α.

Εταίροι:

Probio, F.Y.R.O.M.

DRL, Ιρλανδία

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College

Mladiinfo, F.Y.R.O.M.

High Agricultural and Forestry School, F.Y.R.O.M. 

Ενδυνάμωση της ικανότητας των γεωργών για καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών μέσα από μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
Το project CulT αποσκοπεί στην υποστήριξη των καλλιεργητών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, μέσα από μια σειρά δράσεων και προϊόντων, που περιλαμβάνει τον οδηγό καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, εκπαιδεύσεις και ενημερωτικές δράσεις.
 
Εταίροι:
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College
 • Probio Dooel Skopje
 • Fondatsiya za Biologichno Zamedeliebioselena
 • J.P.Makedonski Sumi

 

Θεματοφύλακες του Περιβάλλοντος: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την πρόληψη της μόλυνσης εδαφικών και υδάτινων πόρων σε επιβαρυμένα εδάφη.
Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου (πλαίσιο GueardEn) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης τοπικών στρατηγικών για την πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων που αφορούν στο έδαφος και τους υδάτινους πόρους. Κατά τη διάρκεια του έργου στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιήθηκε μια σειρά καταρτίσεων σε ομάδες ελαιοπαραγωγών, ροδακινοπαραγωγών και εταιρείες των οποίων η δράση επηρεάζει την ποιότητα του νερού και του εδάφους, πάνω σε αειφορικές και φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.
 
Το εταιρικό σχήμα του έργου GuardEn περιλαμβάνει φορείς από 11 περιοχές και 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης:
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 • Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Αττικής, (BIC of Attica)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (Σ.Β.Β.Ε.)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv, Βουλγαρία
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας
 • Πανεπιστήμιο Szent Istvan, Σχολή Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Ουγγαρία
 • Εμπορικό Επιμελητήριο Potenza, Ιταλία
 • Περιφερειακή Αρχή Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροδιατροφικού Τομέα, Veneto Agricoltura, Ιταλία
 • Περιφερειακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συνεταιριστικών Σπουδών, IRECOOP, Ιταλία
 • Περιφερειακή Αρχή Περιβαλλοντικής Προστασίας του Βενέτο, ARPAV, Ιταλία
 • Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Βιολογικών Πόρων Τροφίμων, INCDBA, Ρουμανία
 • Γεωργικό και Δασοκομικό Επιμελητήριο, KGZS, Σλοβενία
 • Περιφερειακή Αρχή Ανάπτυξης, Zadar, Κροατία
 • Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σχολή Γεωπονίας, Σερβία

Καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσα από τη διεθνή συνεργασία Ελλάδας- Βουλγαρίας

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή πρακτικών καταρτίσεων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων για τη δικτύωση επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος και την προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
 
Εταίροι:
 • Ακαδημία επιχειρηματικότητας CEED Bulgaria 
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Τοπικά σύμφωνα απασχόλησης
Το έργο έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την κινητοποίηση τοπικών παραγόντων, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα, μέσα από ειδικές μελέτες τοπικών αναγκών, υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτιση και δικτύωση των συμμετεχόντων του προγράμματος και μέσα από τη διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων πληροφόρησης για επαγγελματική αποκατάσταση.   
 
Εταίροι:
 • Ανατολική, Α.Ε.
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
 • Δήμος Θέρμης, Πυλαίας/Χορτιάτη, Καλαμαριάς και Θερμαϊκού
 • Γνώση Αναπτυξιακή (ΜΚΟ) 
 • ΚΕΚ Ιδέα
 • Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας / τομέας Κεντρικής Μακεδονίας
Πιστοποίηση στον τομέα του Αγροτουρισμού

The ACT program looks to increase competitiveness and cooperation in the field of agrotourism, especially via the professional development of entrepreneurs in the sector. Program participants received training in the skills required to start an agro-tourism enterprise, and were certified following successful completion of the program.

Project partners

 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College
 • Balkan Alliance of Hotel Association
 • St Kliment Ohridski University - Bitola

Deliverables

 • E-learning material and platform
 • Participation in International Agrotourism Conference and Development of Networks

Fur Elise: Για την ενίσχυση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Fur Elise: Για την ενίσχυση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 
Το πρόγραμμα υποστηρίζει το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Ευρώπη 2020).  Ο στόχος του προγράμματος ήταν να συγκεντρώσει μια σειρά βιωματικών μεθοδολογιών και τρόπων συνδιδασκαλίας διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων που ενισχύουν τη μάθηση, το επιχειρηματικό πνεύμα, τον ψηφιακό αλφαβητισμό, την πρωτοβουλία και τη φαντασία, σε μια ενδιαφέρουσα έκδοση. Το βιβλίο-παράγωγο του προγράμματος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και όλους όσους συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολιτικής, τόσο αναφορικά στην τυπική, όσο και στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
 
 
Διαβάστε παρακάτω:
Ένα βιβλίο για τη μάθηση
 
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-22 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X