ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ   /   Υπηρεσίες για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις   /   Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Υπηρεσίες για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις
Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Γενικές Πληροφορίες
Ο στόχος του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα (ΚΑΕ) είναι η ανάδειξη και υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από άτομα που επιζητούν να αναπτύξουν μια βιώσιμη επιχείρηση και να κάνουν καριέρα στο χώρο της παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
 
Το Κέντρο προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής παιδείας, την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναπτύσσεται ο θεσμός των μεντόρων (mentoring) από επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του κλάδου, δράσεις δικτύωσης (cluster) και συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις. Βασικός στόχος του Κέντρου είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.
 
Προσωπικό και Υποδομές
Το Κέντρο απασχολεί εξειδικευμένο διοικητικό, τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College και συνεργάζεται με επιλεγμένους ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. Για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, το Κέντρο αξιοποιεί τις άρτιες λειτουργικά υποδομές του Ιδρύματος που είναι το εκπαιδευτικό Αγρόκτημα, οι σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια παραγωγής, ελέγχου ποιότητας και εμπορίας προϊόντων.

Συνεργασίες
Το Κέντρο συνεργάζεται με Εταιρείες, Οργανισμούς και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και εμπλουτισμού των επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών.
 
Συμμετοχή σε προγράμματα επιχειρηματικότητας και κινητικότητας
Η συμμετοχή στο Κέντρο δίνει στους επιχειρηματίες επιπλέον δυνατότητες ενημέρωσης και δικτύωσης με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και παρευξείνιες χώρες μέσω των δικτύων CEED και RCI, στα οποία συμμετέχει το Κέντρο. Επίσης, συμμετέχει σε προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και δίνουν τη δυνατότητα κινητικότητας σε αποφοίτους καθώς και συμμετοχής σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και ομιλίες.

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής
Οι υπηρεσίες απευθύνονται στους μελλοντικούς επιχειρηματίες που αισθάνονται ότι εκτός από τις γνώσεις που απέκτησαν από την παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων στο Κέντρο, θα ωφελούνταν στην προσπάθειά τους από τη συμμετοχή σε συμβουλευτικές συνεδρίες και από την τεχνογνωσία του Κέντρου στην σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων. 
 
Αν σας ενδιαφέρει να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση στον αγροδιατροφικό τομέα, το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας θα στηρίξει την προσπάθειά σας!
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X