ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Μεταπτυχιακές Σπουδές   /   M.Sc. Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα
Μεταπτυχιακές Σπουδές
M.Sc. Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Το M.Sc. Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στελεχών μάρκετινγκ και επιχειρηματιών σε σχετιζόμενες με τη διατροφή βιομηχανίες/επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενσταλάξει τις γνώσεις, τη νοοτροπία καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο εμπόριο του αγροδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα αποτελεί έναν συνδυασμό πολυεπιστημονικής διαδραστικής διδασκαλίας στην τάξη, διαδικτυακών σεμιναρίων (συνδυασμένο μοντέλο διδασκαλίας), πρακτικής κατάρτισης και έρευνας.

Σημαντικό μέρος των μαθημάτων διατίθενται online προσφέροντας τη δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης. Η ένταξη νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνει την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος από εργαζόμενους ή/και εξ’ αποστάσεως σπουδαστές με χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του προγράμματος στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Ακαδημαϊκή διδασκαλία
Η ακαδημαϊκή διδασκαλία δημιουργεί σαφήνεια σκέψης και ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων. Το ακαδημαϊκό μέρος του προγράμματος δεν αφορά μόνο τη θεωρία της μάθησης. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College προσφέρει τα πιο σύγχρονα πλαίσια ακαδημαϊκής σκέψης για να βοηθήσει τους μαθητές να σχεδιάσουν τη δική τους πορεία σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Το μαθησιακό μοντέλο συνδυάζει τη διαδραστική διδασκαλία πρόσωπο-με-πρόσωπο με την εξ’ αποστάσεως μάθηση.

Πρακτική κατάρτιση
Στο πλαίσιο της πρακτικής κατάρτισης οι σπουδαστές που επιθυμούν μπορούν να ασχοληθούν με τη διαχείριση της ίδιας της επιχείρησής τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν τη δυνατότητα, γνώση και εργαλεία μελέτης του θέματος, διερεύνησής τους και εξαγωγής επιστημονικών συμπερασμάτων.

Επίσης, η πρακτική κατάρτιση περιλαμβάνει περιπτωσιολογικές μελέτες και σεμινάρια με επίκεντρο τη βιομηχανία/επιχειρήσεις, ενώ οι σπουδαστές συναντούν επαγγελματίες του κλάδου και συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και μεθόδους αντιμετώπισής τους. Με αυτό τον τρόπο, το πρακτικό μέρος του προγράμματος επιτρέπει στους σπουδαστές να εφαρμόσουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις σε πραγματικό χρόνο.  Οι αλληλεπιδράσεις βοηθούν τους σπουδαστές να επεκτείνουν το εύρος των γνώσεών τους για τη βιομηχανία, αλλά και να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις δικές τους προκλήσεις σε θέματα μάρκετινγκ και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Ερευνητικό πρόγραμμα
Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους, οι σπουδαστές ασχολούνται με πρωτογενή έρευνα σε έναν θεματικό τομέα που τους ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας τις θεωρίες και τα μοντέλα έρευνας που έχουν διδαχθεί. Ενδεικτικά παραδείγματα έρευνας αποτελούν:

  • Η αντίληψη των Ελλήνων καταναλωτών για τις φρέσκες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία για την πρόθεσή τους να τις αγοράσουν
  • Η επίδραση των διασημοτήτων που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις διατροφικές επιλογές νέων ενηλίκων στη Βόρεια Ελλάδα
  • Οι επιπτώσεις της αειφορίας στην καινοτομία επιχειρηματικών μοντέλων στα γεωργικά τρόφιμα
  • Οι προτιμήσεις καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα
  • Η αντίληψη Αμερικανών καταναλωτών ως προς την αγορά μέσω διαδικτύου αγνού παρθένου ελαιόλαδου

Τα θέματα έρευνας αναπτύσσονται από τους σπουδαστές σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή τους.

Δίκτυο συνεργασιών
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College έχει εκτεταμένους δεσμούς με αγροτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και τη βιομηχανία τροφίμων, όσον αφορά την πραγματοποίηση σεμιναρίων, τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα και τη μεταφορά της γνώση. Στο πλαίσιο αυτό, οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με αποφοίτους, εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας και επιχειρηματίες-μέντορες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, γεγονός που διευρύνει το επαγγελματικό τους δίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή ομάδας σπουδαστών στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας της Ολλανδικής Πρεσβείας Orangegrove για το Agri-Food Master Class, 2020 στη Θεσσαλονίκη (orangegrove.eu), με επιχειρηματική πρόταση για δημιουργία εταιρείας παραγωγής βιοπλαστικού για συσκευασίες γαλακτοκομικών.

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξάμηνο 1

Τα ακόλουθα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές του πρώτου εξαμήνου:

Επιχειρηματικότητα
Διεπιστημονική ενότητα που οδηγεί στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών μέσω μιας σειράς μεθοδολογιών όπως ιδεασμός, πειραματισμός και ενεργός επιχειρησιακός προγραμματισμός. Περιλαμβάνει τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων, στρατηγική μάρκετινγκ, στρατηγική λειτουργίας, χρηματοοικονομικά, στρατηγικής ανάπτυξης και προώθησης.

Καταναλωτικές ανάγκες και τάσεις
Διεπιστημονική ενότητα που εφαρμόζει την ψυχολογία, την κοινωνιολογία και άλλες κοινωνικές επιστήμες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, καθώς και έρευνα βάσει δεδομένων, για να βοηθήσει τους σπουδαστές να ανακαλύπτουν συνεχώς και να κατανοούν τις θεμελιώδεις ατομικές και κοινωνικές μεταβλητές που καθορίζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Καινοτόμες Τεχνολογίες για Βιώσιμα Γεωργικά Συστήματα
Ενότητα που παρέχει στους σπουδαστές προηγμένη γνώση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των γεωργικών συστημάτων, καθώς και δεξιότητες για την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων βιώσιμης παραγωγής.

Βιοπληροφορική και γονιδιωματική
Ενότητα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από την υπολογιστική βιολογία της επεξεργασίας RNA, τη συγκριτική βιοπληροφορική και τη συγκριτική γονιδιωματική, έως τη γονιδιακή λειτουργία και εξέλιξη και τη γονιδιωματική και επιγενετική παραλλαγή. Οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν αυτές τις μεθοδολογίες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο των αγροτικών τροφίμων.

Μέθοδοι έρευνας και διαχείριση δεδομένων
Ενότητα που αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών στην εκτέλεση επιστημονικής έρευνας. Περιλαμβάνει μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό ερευνητικών μελετών, μεθόδους συλλογής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, παρουσίαση και ερμηνεία των ευρημάτων με στόχο την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ενίσχυση της πρόσληψης των αποτελεσμάτων από κοινό-στόχο.


Εξάμηνο 2

Μάρκετινγκ τροφίμων και ανάπτυξη επωνυμίας
Εξειδικευμένη ενότητα μάρκετινγκ που ασχολείται με το πώς δημιουργούνται μάρκες και πως λειτουργούν στο πλαίσιο του μάρκετινγκ. Χρησιμοποιώντας έρευνα βάσει δεδομένων, η ενότητα διδάσκει στους σπουδαστές πώς αναπτύσσονται και καθιερώνονται νέες μάρκες και τις σχετικές στρατηγικές μάρκετινγκ για επιτυχία στο κλάδο της αγροδιατροφής.

Εγχώριες & διεθνείς πωλήσεις
Ενότητα που παραδίδεται από στέλεχος της βιομηχανίας και χτίζει ένα διευρυμένο σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούν οι εταιρείες από τους μάνατζερ πωλήσεων. Οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά σχέδια πωλήσεων βάσει δεδομένων, τόσο για την τοπική όσο και για τη διεθνή αγορά, καθώς και να κατανοούν βαθύτερα τις επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως το μάρκετινγκ, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού που επηρεάζουν άμεσα τις δραστηριότητες πωλήσεων.

Διεθνείς εμπορικοί όροι (Incoterms) και νομοθεσία
Διεπιστημονική ενότητα που διερευνά τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή στο πλαίσιο διεθνών πωλήσεων αγαθών καθώς αυτοί βρίσκονται σε διαφορετικές νομικές δικαιοδοσίες. Οι φοιτητές εντρυφούν σε διεθνείς συμβάσεις και στις αρχές και κανόνες INCOTERMS με πρακτικά παραδείγματα και προσομοιώσεις.

Προηγμένη διαχείριση λειτουργιών
Πρωτοποριακή ενότητα που διδάσκει στους σπουδαστές τη σχετική μεθοδολογία, γνώσεις και δεξιότητες για να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων με τις λειτουργικές στρατηγικές. Βασίζεται σε αρχές και μοντέλα διαχείρισης λειτουργιών, ποιοτικής διοικητικής διαχείρισης, παραγωγικότητας, σχεδιασμού ροής εργασίας, σχεδιασμού διαδικασιών, διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού και του ρόλου των συστημάτων πληροφοριών στη διοικητική διαχείριση.

Λογιστική Διαχείριση / Κοστολόγηση (μάθημα επιλογής)
Ενότητα που στοχεύει στην κατανόηση και την εφαρμογή της συνολικής διαδικασίας κοστολόγησης, βοηθώντας τους σπουδαστές να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τη δεξιότητα αποτελεσματικού προσδιορισμού του κόστους. Ως βασικό συστατικό της οικονομικής διαχείρισης, οι σπουδαστές αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες στη χρήση λογιστικής κόστους για να μπορούν να συμβουλεύουν τη διοίκηση σχετικά με τις πιο οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Μάθηση μέσα από τον επαγγελματικό χώρο (μάθημα επιλογής)
Στο πλαίσιο της πρακτικής κατάρτισης οι σπουδαστές που επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν ως πεδίο άσκησης τη διαχείριση της ίδιας της επιχείρησής τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν τη δυνατότητα, γνώση και εργαλεία μελέτης του θέματος, διερεύνησής τους και εξαγωγής επιστημονικών συμπερασμάτων.Το θέμα αναπτύσσεται από τον σπουδαστή σε συνεργασία με την εταιρεία του και τον επιβλέποντα καθηγητή.


Εξάμηνο 3

Ψηφιακό μάρκετινγκ 
Πρακτική ενότητα που παραδίδεται από στέλεχος της βιομηχανίας και διδάσκει στους σπουδαστές πώς μπορούν να ασχοληθούν με το ψηφιακό εμπόριο. Στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτονται τα εξής: στρατηγική περιεχομένου (content strategy), μάρκετινγκ και διαφήμιση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης με AdWords, διαφήμιση προβολής, μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βελτιστοποίηση μέσω Google Αnalytics.

Ακαδημαϊκή Έρευνα για Επιχειρήσεις
Ενότητα κατά την οποία οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν την έρευνα για την επίλυση διαχειριστικών προκλήσεων σε προχωρημένα θέματα της επιχείρησης. Παρέχει μια ισχυρή βάση για την κατανόηση της ερευνητικής διαδικασίας που επιτρέπει στους σπουδαστές να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν ένα ερευνητικό έργο. Εκτός από τις τεχνικές ποσοτικές και ποιοτικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται, η ενότητα παρέχει επίσης μια σαφή κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν σε ερευνητικά πρότζεκτ.

Διεθνή Προώθηση & Διανομή
Διεπιστημονική ενότητα που επικεντρώνεται στις ειδικές προκλήσεις κατά την προώθηση και πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών πέρα από τα εγχώρια σύνορα, καθώς και στις διαφορές που παρατηρούνται στις προτιμήσεις των πελατών, τον ανταγωνισμό, τα κανάλια διανομής και τα μέσα επικοινωνίας. Πρόκειται για μια ενότητα που παραδίδεται από στέλεχος της βιομηχανίας και περιλαμβάνει παραδείγματα και έννοιες που καταδεικνύουν καινοτόμες και καλές επιχειρηματικές πρακτικές αλλά και μελέτες περίπτωσης για την απεικόνιση απαιτήσεων και ορθών πρακτικών στο παγκόσμιο εμπόριο.


Εξάμηνο 4

Ερευνητική διατριβή
Η ενότητα ασχολείται με σύγχρονες πτυχές της επιχείρησης και τη διαχείρισή της. Τα θέματα έρευνας αναπτύσσονται από τους σπουδαστές σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή τους. Οι σπουδαστές ενισχύουν τις ικανότητές τους στην αποδόμηση και ανάλυση πολύπλοκων διαχειριστικών προβλημάτων, συλλέγουν ερευνητικά στοιχεία σχετικά με το θέμα τους και αναπτύσσουν επαρκείς λύσεις με βάση τα ερευνητικά στοιχεία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Οι απόφοιτοι του M.Sc. Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς του διεθνούς εμπορίου, της διαφήμισης και επικοινωνίας, και του στρατηγικού σχεδιασμού στον αγροδιατροφικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι πιθανές επιλογές σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν: Μάνατζερ εξαγωγών, Μάνατζερ πωλήσεων και μάρκετινγκ, Μάνατζερ εφοδιαστικής αλυσίδας, Μάνατζερ ψηφιακού μάρκετινγκ, Μάνατζερ εξαγωγικού μάρκετινγκ, Μάνατζερ αγορών, Μάνατζερ λειτουργιών, και πολλές άλλες σχετικές θέσεις.

Εργοδότες αποτελούν μικροί και μεγάλοι οργανισμοί στον πρωτογενή τομέα, εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων ή τρίτοι οργανισμοί της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να εργαστούν σε διαφημιστικές εταιρείες ή ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι ή εκπαιδευτές στον τομέα των προϊόντων διατροφής.

Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι αποκτούν μεταβιβάσιμες δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναζητήσουν εργασία και σε άλλους τομείς.

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, θα έχουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.) σε διεθνή κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X