ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Μεταπτυχιακές Σπουδές   /   M.Sc. Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα
Μεταπτυχιακές Σπουδές
M.Sc. Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Το M.Sc. Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στελεχών μάρκετινγκ και επιχειρηματιών σε σχετιζόμενες με τη διατροφή βιομηχανίες/επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενσταλάξει τις γνώσεις, τη νοοτροπία καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο εμπόριο του αγροδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα αποτελεί έναν συνδυασμό πολυεπιστημονικής διαδραστικής διδασκαλίας στην τάξη, διαδικτυακών σεμιναρίων (συνδυασμένο μοντέλο διδασκαλίας), πρακτικής κατάρτισης και έρευνας.

Σημαντικό μέρος των μαθημάτων διατίθενται online προσφέροντας τη δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης. Η ένταξη νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνει την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος από εργαζόμενους ή/και εξ’ αποστάσεως σπουδαστές με χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του προγράμματος στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Ακαδημαϊκή διδασκαλία
Η ακαδημαϊκή διδασκαλία δημιουργεί σαφήνεια σκέψης και ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων. Το ακαδημαϊκό μέρος του προγράμματος δεν αφορά μόνο τη θεωρία της μάθησης. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College προσφέρει τα πιο σύγχρονα πλαίσια ακαδημαϊκής σκέψης για να βοηθήσει τους μαθητές να σχεδιάσουν τη δική τους πορεία σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Το μαθησιακό μοντέλο συνδυάζει τη διαδραστική διδασκαλία πρόσωπο-με-πρόσωπο με την εξ’ αποστάσεως μάθηση.

Πρακτική κατάρτιση
Στο πλαίσιο της πρακτικής κατάρτισης οι σπουδαστές που επιθυμούν μπορούν να ασχοληθούν με τη διαχείριση της ίδιας της επιχείρησής τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν τη δυνατότητα, γνώση και εργαλεία μελέτης του θέματος, διερεύνησής τους και εξαγωγής επιστημονικών συμπερασμάτων.

Επίσης, η πρακτική κατάρτιση περιλαμβάνει περιπτωσιολογικές μελέτες και σεμινάρια με επίκεντρο τη βιομηχανία/επιχειρήσεις, ενώ οι σπουδαστές συναντούν επαγγελματίες του κλάδου και συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και μεθόδους αντιμετώπισής τους. Με αυτό τον τρόπο, το πρακτικό μέρος του προγράμματος επιτρέπει στους σπουδαστές να εφαρμόσουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις σε πραγματικό χρόνο.  Οι αλληλεπιδράσεις βοηθούν τους σπουδαστές να επεκτείνουν το εύρος των γνώσεών τους για τη βιομηχανία, αλλά και να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις δικές τους προκλήσεις σε θέματα μάρκετινγκ και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Ερευνητικό πρόγραμμα
Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους, οι σπουδαστές ασχολούνται με πρωτογενή έρευνα σε έναν θεματικό τομέα που τους ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας τις θεωρίες και τα μοντέλα έρευνας που έχουν διδαχθεί. Ενδεικτικά παραδείγματα έρευνας αποτελούν:

  • Η αντίληψη των Ελλήνων καταναλωτών για τις φρέσκες και έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία για την πρόθεσή τους να τις αγοράσουν
  • Η επίδραση των διασημοτήτων που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις διατροφικές επιλογές νέων ενηλίκων στη Βόρεια Ελλάδα
  • Οι επιπτώσεις της αειφορίας στην καινοτομία επιχειρηματικών μοντέλων στα γεωργικά τρόφιμα
  • Οι προτιμήσεις καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα
  • Η αντίληψη Αμερικανών καταναλωτών ως προς την αγορά μέσω διαδικτύου αγνού παρθένου ελαιόλαδου

Τα θέματα έρευνας αναπτύσσονται από τους σπουδαστές σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή τους.

Δίκτυο συνεργασιών
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College έχει εκτεταμένους δεσμούς με αγροτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και τη βιομηχανία τροφίμων, όσον αφορά την πραγματοποίηση σεμιναρίων, τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα και τη μεταφορά της γνώση. Στο πλαίσιο αυτό, οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με αποφοίτους, εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας και επιχειρηματίες-μέντορες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, γεγονός που διευρύνει το επαγγελματικό τους δίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή ομάδας σπουδαστών στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας της Ολλανδικής Πρεσβείας Orangegrove για το Agri-Food Master Class, 2020 στη Θεσσαλονίκη (orangegrove.eu), με επιχειρηματική πρόταση για δημιουργία εταιρείας παραγωγής βιοπλαστικού για συσκευασίες γαλακτοκομικών.

Για το ενημερωτικό φυλλάδιο, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό εξάμηνο

·       Επιχειρηματικότητα

·       Μέθοδοι έρευνας και διαχείριση δεδομένων

·       Καινοτόμες Τεχνολογίες για Βιώσιμα Γεωργικά Συστήματα

·       Μάρκετινγκ τροφίμων και ανάπτυξη επωνυμίας

·       Καταναλωτικές ανάγκες και τάσεις 

·       Προχωρημένα Θέματα  Logistics και Μεταφορών

 

Εαρινό εξάμηνο

·       Προηγμένη διαχείριση λειτουργιών

·       Ψηφιακό μάρκετινγκ 

·       Ακαδημαϊκή Έρευνα για Business

·       Εγχώριες & διεθνείς πωλήσεις (Επιλογή)

·       Διεθνείς προμήθειες και αγορές (Επιλογή)

·       Search Marketing (Επιλογή)

·       Πρακτική Άσκηση (Επιλογή)

 

Καλοκαιρινό εξάμηνο

·       Λογιστική Διαχείριση / Κοστολόγηση

·       Ερευνητική διατριβή 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Οι απόφοιτοι του M.Sc. Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς του διεθνούς εμπορίου, της διαφήμισης και επικοινωνίας, και του στρατηγικού σχεδιασμού στον αγροδιατροφικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι πιθανές επιλογές σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν: Μάνατζερ εξαγωγών, Μάνατζερ πωλήσεων και μάρκετινγκ, Μάνατζερ εφοδιαστικής αλυσίδας, Μάνατζερ ψηφιακού μάρκετινγκ, Μάνατζερ εξαγωγικού μάρκετινγκ, Μάνατζερ αγορών, Μάνατζερ λειτουργιών, και πολλές άλλες σχετικές θέσεις.

Εργοδότες αποτελούν μικροί και μεγάλοι οργανισμοί στον πρωτογενή τομέα, εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων ή τρίτοι οργανισμοί της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να εργαστούν σε διαφημιστικές εταιρείες ή ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι ή εκπαιδευτές στον τομέα των προϊόντων διατροφής.

Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι αποκτούν μεταβιβάσιμες δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναζητήσουν εργασία και σε άλλους τομείς.

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, θα έχουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.) σε διεθνή κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X