Μεταπτυχιακές Σπουδές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 492 854 & 810

Διαχείριση Καινοτόμων Συστημάτων Αγροτικής Παραγωγής
«Ολιστικές Προσεγγίσεις από την Παραγωγή στον Καταναλωτή»

Το Perrotis College ξεκινά τη λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα δίνει πτυχία Master of Science (M.Sc.) σε πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις που σχετίζονται με την Επιστήμη της Γεωργίας:

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεχίζει τη φιλοσοφία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης επικεντρωμένης στην εφαρμοσμένη έρευνα, την πρακτική άσκηση και την επιχειρηματικότητα μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής ευθύνης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που υποδέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές τον Οκτώβριο του 2017, ενισχύει το υπάρχον προπτυχιακό πρόγραμμα του Perrotis College παρέχοντας διευρυμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους αποφοίτους του αλλά και σε πτυχιούχους άλλων ιδρυμάτων.

Η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα ώστε οι σπουδαστές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να διαχειριστούν τη δυναμική του επιστημονικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και κατάλληλα εφοδιασμένοι ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Seth Frank Hall of Graduate Studies που ανακαινίστηκε χάρη σε γενναιόδωρη δωρεά του Εφόρου της Σχολής και του Perrotis College κ. Seth Frank.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:
http://www.perrotiscollege.edu.gr/graduate-studies/

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος