ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Μεταπτυχιακές Σπουδές   /   M.Sc. Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση
Μεταπτυχιακές Σπουδές
M.Sc. Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση

Το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση δημιουργήθηκε για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τις νέες τεχνολογίες αιχμής (Γεωργία Ακρίβειας και ψηφιακές πλατφόρμες γεωργικής συμβουλευτικής), καθώς και τις νομοθετικές τάσεις αλλά και τις ραγδαίες αλλαγές στον τομέα της αειφορικής γεωργίας διεθνώς. 

Οι εξελίξεις στον ψηφιακό αγροτικό μετασχηματισμό, η Πράσινη Συμφωνία και η νέα ΚΑΠ που θα ενεργοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς και η σημαντική μείωση όλων των παραγωγικών αγροτικών εισροών με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας με έμφαση στην αειφορική διαχείριση, καθιστούν αναγκαίο για τη νέα γενιά των «διαχειριστών της γης»  να εξοπλιστούν με γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της ψηφιοποίησης των γονιδιωματικών πληροφοριών.

Παράλληλα, νέες μεθοδολογίες και αντιλήψεις είναι απαραίτητες για να βρεθούν λύσεις στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων μέσα από ολιστικές μεθοδολογίες διαχείρισης του συστήματος «έδαφος – φυτό – νερό- ατμόσφαιρα», οι απόφοιτοι του τμήματος θα είναι θεωρητικά και τεχνικά εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει τα κενά στη στελέχωση επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων φορέων με ικανούς αποφοίτους, κατάλληλα προετοιμασμένους να διαχειριστούν και να επιλύσουν σύγχρονα προβλήματα στην αειφορική αγροτική παραγωγή.

Ακαδημαϊκή διδασκαλία
 
Το ακαδημαϊκό μέρος του προγράμματος δεν αποσκοπεί μόνο στη θεωρητική κατάρτιση αλλά και την έμπρακτη εφαρμογή της γνώσης. Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Perrotis College προσφέρει τα πιο σύγχρονα πλαίσια ακαδημαϊκής σκέψης για να βοηθήσει τους σπουδαστές να προσαρμόσουν το διδακτικό υλικό στις δικές τους απαιτήσεις. Το μαθησιακό περιβάλλον συνδυάζει τη δια ζώσης διαδραστική και βιωματική διδασκαλία, με την εξ αποστάσεως, γεγονός που προσφέρει ευελιξία στους εργαζόμενους σπουδαστές όπου χρειάζεται. Ειδικές διαλέξεις από προσκεκλημένους καθηγητές και ειδικούς του ιδιωτικού τομέα, συμπληρώνουν και ενισχύουν την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Πρακτική κατάρτιση

Το πρόγραμμα ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στα πλαίσια του συστήματος που αναπτύχτηκε στο Perrotis College (Αειφορικά Συστήματα Μειωμένων Εισροών (LISA-Low Input Sustainable Systems) στο ολοκληρωμένο και συνεχές σύστημα: Έδαφος-Φυτό-Ατμόσφαιρα-Τεχνολογία και Συστήματα Αξιολόγησης (Soil Crop Atmosphere-Technology-Educational and Evaluation Systems-SOCRATEES©- copyrighted by Dr.A. Gertsis) που επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις ευκαιρίες σε όλα τα σημεία της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Το πρόγραμμα προσφέρει εξατομικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε κάθε σπουδαστή, και οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να επικεντρωθούν και να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνολογικά εργαλεία της επιλογής τους. Επιπλέον, οι σπουδαστές επικοινωνούν με επαγγελματίες του κλάδου και ενημερώνονται για τις αναδυόμενες προκλήσεις και τις λύσεις που βρήκαν για να τις ξεπεράσουν. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις βοηθούν τους σπουδαστές να επεκτείνουν όχι μόνο τις γνώσεις τους για τη βιομηχανία αλλά και να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τις δικές τους προκλήσεις.

Ερευνητικό Πρόγραμμα

Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους, οι σπουδαστές ασχολούνται με την έρευνα σε ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει ώστε να εφαρμόσουν τη γνώση που έχουν αποκομίσει στην πράξη. Ενδεικτικά παραδείγματα έρευνας αποτελούν: 

 • Επίδραση αγρονομικών μεταχειρίσεων στην απόδοση και ποιότητα ελαιολάδου σε νέα γραμμικά συστήματα πυκνής φύτευσης καλλιέργειας ελιάς, προσαρμοσμένα στη μηχανική συγκομιδή
 • Αξιολόγηση και χρήση υποπροϊόντων επεξεργασίας φυτικών προϊόντων με έμφαση στην ελιά, στα πλαίσια της κυκλικής βιο-οικονομίας
 • Χρήση φυτών εδαφοκάλυψης και τεχνικές μειωμένης κατεργασίας εδάφους για αύξηση της ποιότητας του εδάφους και μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα
 • Υδροπονικά συστήματα επίπλευσης φυτών σε υψηλής αλατότητας νερού άρδευσης
 • Νέες και καινοτομικές τεχνολογίες στη άρδευση με έντονα αλατούχο νερό άρδευσης
 • Επίδραση βιοδιεγερτών σε δενδροκομικά και λαχανοκομικά είδη
 • Ανάπτυξη αειφόρων συστημάτων μειωμένων εισροών-αυξημένης Αποτελεσματικότητας Χρήσης Εισροών (ΑΧΕ)
 • Αξιολόγηση νέων καινοτομικών υποστρωμάτων για υδροπονικές καλλιέργειες
 • Χρήση ΣΜηΕΑ (Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-drones) για επιτήρηση και χαρτογράφηση καλλιεργειών
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ψεκαστικών ΣμηΕΑ στη γεωργική παραγωγή
 • Αξιολόγηση υπολειμμάτων κατεργασίας ελιάς ως εδαφοβελτιωτικά υλικά
 • Ολοκληρωμένα δίκτυα αισθητήρων εδάφους-φυτού-ατμόσφαιρας για πρόβλεψη εχθρών και ασθενειών σε φυτά
 • Χρήση συστημάτων γεωργίας ακριβείας για αειφορική διαχείριση καλλιεργειών

Δίκτυο συνεργασιών

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ισχυρούς δεσμούς με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, αγροτικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, όσον αφορά τη συνεργασία σε ερευνητικά project και τη δημιουργία γνώσης. Οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με αποφοίτους, εμπειρογνώμονες της γεωργικής παραγωγής και μέντορες κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών εκδρομών και εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις προσφέρουν την ευκαιρία διεύρυνσης του δικτύου των σπουδαστών. Επιπροσθέτως, ευρωπαϊκά προγράμματα στα πλαίσια του Erasmus+, επιτρέπουν στους σπουδαστές να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν και επιπλέον διδακτικές μονάδες ECTS Επίπεδου 7.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξάμηνο 1

Τα ακόλουθα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους σπουδαστές του πρώτου εξαμήνου:

Επιχειρηματικότητα
Διεπιστημονική ενότητα που οδηγεί στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών μέσω μιας σειράς μεθοδολογιών όπως ιδεασμός, πειραματισμός και ενεργός επιχειρησιακός προγραμματισμός. Περιλαμβάνει τη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων, στρατηγική μάρκετινγκ, στρατηγική λειτουργίας, χρηματοοικονομικά, στρατηγικής ανάπτυξης και προώθησης.

Καταναλωτικές ανάγκες και τάσεις
Διεπιστημονική ενότητα που εφαρμόζει την ψυχολογία, την κοινωνιολογία και άλλες κοινωνικές επιστήμες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, καθώς και έρευνα βάσει δεδομένων, για να βοηθήσει τους σπουδαστές να ανακαλύπτουν συνεχώς και να κατανοούν τις θεμελιώδεις ατομικές και κοινωνικές μεταβλητές που καθορίζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή.
 
Καινοτόμες Τεχνολογίες για Βιώσιμα Γεωργικά Συστήματα
Ενότητα που παρέχει στους σπουδαστές προηγμένη γνώση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των γεωργικών συστημάτων, καθώς και δεξιότητες για την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων βιώσιμης παραγωγής.
 
Βιοπληροφορική και γονιδιωματική
Ενότητα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από την υπολογιστική βιολογία της επεξεργασίας RNA, τη συγκριτική βιοπληροφορική και τη συγκριτική γονιδιωματική, έως τη γονιδιακή λειτουργία και εξέλιξη και τη γονιδιωματική και επιγενετική παραλλαγή. Οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν αυτές τις μεθοδολογίες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο των αγροτικών τροφίμων.
 
Μέθοδοι έρευνας και διαχείριση δεδομένων
Ενότητα που αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών στην εκτέλεση επιστημονικής έρευνας. Περιλαμβάνει μεθοδολογίες για τον σχεδιασμό ερευνητικών μελετών, μεθόδους συλλογής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων, παρουσίαση και ερμηνεία των ευρημάτων με στόχο την υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ενίσχυση της πρόσληψης των αποτελεσμάτων από κοινό-στόχο.


Εξάμηνο 2

Οικολογική διαχείριση εχθρών και ασθενειών στα φυτά
H ενότητα διερευνά σύγχρονες έννοιες και προσεγγίσεις στη διαχείριση φυτικών εχθρών και ασθενειών χρησιμοποιώντας αγρό-οικολογικες αρχές.

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας για Αειφορική Γεωργική Διαχείριση
Η ενότητα εισάγει τους σπουδαστές στην κατανόηση και εκτέλεση εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας σε φυτικά συστήματα φυτικής παραγωγής για επίτευξη αύξησης αποτελεσματικότητας χρήσης εισροών και αειφορία.

Διαχείριση αγροτικών επιχειρήσεων
Η ενότητα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης γεωργικών συστημάτων και στις επιπτώσεις των διαχειριστικών αποφάσεων σε θέματα ανάπτυξης προϋπολογισμών και αναλύσεων με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Αγρομετεωρολογία & Κλιματική αλλαγή
Η ενότητα διερευνά βασικά και προχωρημένα θέματα κλιματικής αλλαγής και την επίδρασή τους στη γεωργική παραγωγή, καθώς και αρχές αγρομετεωρολογίας ως συνάρτηση της κλιματικής αλλαγής.

Αειφορικά συστήματα φυτικής παράγωγης
H ενότητα εξερευνά σύγχρονα συστήματα και προσεγγίσεις/μεθοδολογίες αειφορικής διαχείρισης της φυτικής παραγωγής χρησιμοποιώντας εργαλεία πληροφορικής, τυποποιήσεις και άλλες τεχνολογίες για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η διερεύνηση των συστημάτων γίνεται στο συνεχές σύστημα «έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα» με έμφαση στην οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική αειφορία.


Εξάμηνο 3

Διαχείριση καινοτόμων συστημάτων παραγωγής & τυποποίησης ελιάς
Η ενότητα διερευνά εξειδικευμένες ανάγκες του νέου προγράμματος, για σπουδαστές που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τον ευρύτερο ελαιοκομικό τομέα και με συναφείς διατριβές. Παρέχει κατανόηση των συστημάτων και μεθοδολογιών που σχετίζονται με νέα και καινοτόμα συστήματα καλλιέργειας και τυποποίησης ελιάς.

Αγρο-οικολογικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργικών μονάδων
Η ενότητα διερευνά την ολιστική προσέγγιση στον οικολογικό σχεδιασμό και διαχείριση καλλιεργειών και αγροτικών επιχειρήσεων. Βασίζεται στις αρχές της αγρο-οικολογίας και αναλύει σύγχρονα θέματα στην αγροτική παραγωγή, όπως υγεία και ποιότητα του εδάφους, διαχείριση της φυτικής παραγωγής, κλιματική αλλαγή και αειφορία αγροτικών συστημάτων.

Ακαδημαϊκή Έρευνα
Ενότητα κατά την οποία οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν την έρευνα για την επίλυση διαχειριστικών προκλήσεων σε προχωρημένα αγρονομικά θέματα της αγροτικής επιχείρησης. Παρέχει μια ισχυρή βάση για την κατανόηση της ερευνητικής διαδικασίας που επιτρέπει στους σπουδαστές να σχεδιάσουν και να ολοκληρώσουν ένα ερευνητικό έργο. Εκτός από τις τεχνικές, ποσοτικές και ποιοτικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται, η ενότητα παρέχει επίσης μια σαφή κατανόηση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν σε ερευνητικά πρότζεκτ.


Εξάμηνο 4

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή
Η ενότητα κλείνει το πρόγραμμα σπουδών και ασχολείται με σύγχρονες πτυχές της αειφορικής γεωργίας και τη διαχείρισή της. Τα θέματα έρευνας αναπτύσσονται από τους σπουδαστές σε συνεργασία με τον σύμβουλο καθηγητή τους και με συναφείς αγροτικές επιχειρήσεις. Με βάση τις γνώσεις από τις προηγούμενες ενότητες, αυτή η ενότητα εμβαθύνει τις θεωρητικές αλλά και πρακτικά αποδειγμένες γνώσεις σε τομείς της αειφορικηής (βιώσιμης) διαχείρισης αγροτικών επιχειρήσεων. Οι σπουδαστές ενισχύουν τις ικανότητές τους στην κατάτμηση και ανάλυση πολύπλοκων διαχειριστικών προβλημάτων, συλλέγουν ερευνητικά στοιχεία σχετικά με το θέμα τους και αναπτύσσουν επαρκείς λύσεις με βάση τα ερευνητικά στοιχεία. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Οι απόφοιτοι του Master of Science στην Αειφορική Γεωργία & Διαχείριση μπορούν να ακολουθήσουν μια σειρά από επιλογές στους τομείς της αειφορικής διαχείρισης αγροτικών συστημάτων, εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας και ψηφιακής τεχνολογίας σε συμβουλευτική και σε ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό στον αγροδιατροφικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πιθανές διαδρομές επαγγελματικής σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική σε εταιρείες ανάπτυξης αειφορικών συστημάτων και έρευνα σε καινοτόμα και αειφορικά συστήματα φυτικής παραγωγής, θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας, εταιρείες σποροπαραγωγής, αγροτικών εφοδίων και πολλές άλλες σχετικές θέσεις.
 • Απασχόληση σε μεγάλους και μικρούς οργανισμούς στον πρωτογενή τομέα, εταιρείες συλλογής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων ή τρίτους οργανισμούς της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να απασχοληθούν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι και εκπαιδευτές στον τομέα των προϊόντων θρέψης και άρδευσης φυτών, ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής (ΙCM), αλλά και ως επιθεωρητές σε εταιρείες πιστοποίησης μονάδων βιολογικής γεωργίας. Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση.

Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν μεταβιβάσιμες δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναζητήσουν εργασία και σε συναφείς τομείς.

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για διεθνή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, θα έχουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση για να ακολουθήσουν Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.) σε διεθνή κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια, με ορισμένα από τα οποία ήδη συνεργάζεται το Perrotis College.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X