Προπτυχιακές Σπουδές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Προπτυχιακές Σπουδές

Τα προπτυχιακά προγράμματα του Perrotis College στοχεύουν στην εκπαίδευση της νέας γενιάς στελεχών και επιστημόνων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της γεωπονίας, του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας. Τόσο ο αγροδιατροφικός τομέας όσο και το περιβάλλον αντιμετωπίζουν προκλήσεις ενώ ταυτόχρονα αναδύονται σπουδαίες τάσεις που επηρεάζουν τη ζήτηση και την παραγωγή, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, καταναλωτικές συνήθειες, διατροφικές νέες ανάγκες, νέες τεχνολογίες, κλιματική αλλαγή και φυσικές πηγές ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Perrotis College, χαρτογραφώντας τις ανάγκες και προβλέποντας τις εξελίξεις του σύγχρονου αγροδιατροφικού τομέα προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα στις ακόλουθες πέντε ειδικότητες: Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Περιβαλλοντική Επιστήμη και Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Δουλεύουμε με γνώμονα την πραγματική ευαισθησία για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την αειφορία και είναι αυτές ακριβώς οι αξίες που διέπουν το πρόγραμμα σπουδών μας με στόχος να προετοιμάσουμε τους σπουδαστές μας για τις προκλήσεις και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς.

Όλα τα προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια με άρτιο τεχνολογικά εξοπλισμό, οι σπουδαστές έχουν τη μοναδική δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στο ερευνητικό έργο των καθηγητών τους, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι διεθνείς συνεργασίες του Perrotis College περιλαμβάνουν και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φοιτητές από πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και της Ε.Ε., ενώ ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία και με ελληνικά πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X