ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ   /   1ο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς
ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
1ο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς

Το Κέντρο Ελιάς Κρίνος του Perrotis College διοργανώνει το 1ο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς στις 24-26 Μαΐου 2018 εντός των εγκαταστάσεων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Το θέμα του Συνεδρίου είναι "Επιτραπέζιες Ελιές: Αναζητώντας την καινοτομία - Ανακαλύπτοντας νέες τάσεις " και επικεντρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

- Παραγωγή και πρακτικές διαχείρισης της Επιτραπέζιας Ελιάς
- Επεξεργασία της Επιτραπέζιας Ελιάς
- Διατροφική αξία της Επιτραπέζιας Ελιάς
- Επιτραπέζιες Ελιές-Διεθνείς αγορές

Το συνέδριο αυτό θα είναι το πρώτο από μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων που θα λαμβάνουν χώρα ανά διετία και σχεδιάστηκε για να καλύψει επιλεγμένα σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την ελιά, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, επιχειρηματιών, αγροτών και άλλων οργανισμών. Η προσέγγιση θα είναι ολιστική και θα περιλαμβάνει ομιλίες με τις πρόσφατες καινοτομίες και νέες τάσεις στον κόσμο της επιτραπέζιας ελιάς.

Η επίσημη γλώσσα των παρουσιάσεων είναι η Αγγλική. Για τυχόν ομιλίες στην Ελληνική γλώσσα, θα υπάρξει ταυτόχρονη μετάφραση.  Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από ομότιμους κριτές και τα άρθρα που θα γίνουν αποδεκτά θα δημοσιευτούν σε έναν ISBN τόμο των εκδόσεων του Κέντρου Ελιάς Κρίνος.

Για να περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες