ΔΩΡΕΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ   /   Σχέδια Ανάπτυξης
ΔΩΡΕΕΣ
Σχέδια Ανάπτυξης

Δωρεές προς το Ετήσιο Πρόγραμμα Υποστήριξης βοηθούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Perrotis College. Συνεισφέρουν στην παροχή υποτροφιών, την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια αλλά και ζωοτροφών ή μηχανημάτων που χρειάζεται το Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα, στον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης με σύγχρονα μέσα μάθησης, στην αγορά αναλώσιμων υλικών για τις αίθουσες διδασκαλίες, τα οικοτροφεία και το αγρόκτημα και πολλά άλλα.

Πέρα από το Ετήσιο Πρόγραμμα Υποστήριξης μπορείτε να στηρίξετε μέσω δωρεάς κάποια από τις παρακάτω πρωτοβουλίες μας:

Υποτροφίες
Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών
Κάνοντας μια δωρεά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών μας βοηθάτε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική εμπειρία τόσο σε σπουδαστές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες όσο και σε σπουδαστές που διακρίνονται για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα δε θα ήταν εύκολα προσβάσιμο στην πλειοψηφία των σπουδαστών μας χωρίς τη σημαντική βοήθεια που προσφέρει το Πρόγραμμα Υποτροφιών. 

Ονομαστικές Υποτροφίες
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε δωρεά στο όνομά σας, στο όνομα της εταιρείας σας ή στο όνομα κάποιου αγαπημένου σας προσώπου, η οποία θα καλύψει μέρος των εξόδων διδάκτρων, σίτισης και στέγασης ενός σπουδαστή για όλη τη διάρκεια των σπουδών του. 
Ακαδημαϊκά Προγράμματα

Έχετε την επιλογή να ορίσετε εσείς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο θα διατεθεί η δωρεά σας. Μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα παρακάτω:

Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ένας καλός καθηγητής αποτελεί έμπνευση για το σπουδαστή. Ανοίγει το δρόμο για νέες δυνατότητες. Δημιουργεί και διαμορφώνει την εκπαιδευτική εμπειρία "μαθαίνω κάνοντας" που αποτελεί ορόσημο του Κολεγίου.
 
Οι δωρεές προς υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού δίνουν τη δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης και περαιτέρω επιμόρφωσης, βοηθούν στην εξέλιξη του ερευνητικού έργου ή δημιουργούν μόνιμες έδρες διδασκαλίας.
Εγκαταστάσεις
Το περιβάλλον μάθησης επηρεάζει άμεσα τον τρόπο μάθησης. Χάρη στους δωρητές μας, οι εγκαταστάσεις του Perrotis College αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για πρόοδο και αριστεία των σπουδαστών μας.
 
Η γενναιοδωρία των δωρητών μας έχει μεταμορφώσει το Κολέγιο τα τελευταία χρόνια. Νέα επιστημονικά και ερευνητικά εργαστήρια, το Κέντρο Υποστήριξης Μαθητών & Σπουδαστών, νέες αίθουσες διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό γαλακτοκομείο, τα θερμοκήπια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και πολλά άλλα συντελούν στην παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Δωρέες για την οικοδόμηση ή ανακαίνιση εγκαταστάσεων έχουν τεράστιο αντίκτυπο και για πολλά χρόνια, καθώς ωφελούν πολλές γενιές μαθητών και σπουδαστών.
 
Δεν είναι, όμως, μόνο οι εγκαταστάσεις που κάνουν τη διαφορά. Μερικά από τα πιο πολύτιμα μέσα διδασκαλίας του Κολεγίου όπως ο ελαιώνας, οι ροδιές, οι κήποι με τα λαχανικά, τα μελίσσια, τα αρωματικά - φαρμακευτικά βότανα, έχουν αποκτηθεί ή δημιουργηθεί χάρη σε δωρεές.
 
Μπορείτε και εσείς να στηρίξετε μια από τις παρακάτω προτεραιότητες:
 
Νέο Εκπαιδευτικό Κέντρο "Αλίκη Περρωτή" στο Perrotis College
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών "Seth Frank
Ανακαίνιση της Βιβλιοθήκης
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Καταπίστευμα
Οι δωρεές προς το καταπίστευμα του Κολεγίου συνεισφέρουν στη διασφάλιση των οικονομικών του σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Οι τόκοι του καταπιστεύματος χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και τη συνέχιση της αποστολής του ιδρύματος. 
 
Μπορείτε να επιλέξετε να στηρίξετε το Γενικό Καταπίστευμα ή το Καταπίστευμα του Perrotis College. Κάνοντας αυτή την επιλογή, στηρίζετε τη λειτουργία του Κολεγίου, το Πρόγραμμα Υποτροφιών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X