ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο Perrotis Collegeτης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προπτυχιακά Προγράμματα
Επιστήμη Τροφίμων & Τεχνολογία Tροφίμων
Διαχείριση Αγρo-Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Γεωργία Ακριβείας
Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου
Διεθνής Επιχειρηματικότητα
Μάρκετινγκ στον κλάδο των Τροφίμων
Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγρο-διατροφικό Τομέα
Άλλο
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων
(New Food Product & Business Development)
Μάρκετινγκ στον Αγρο-διατροφικό Τομέα
(Marketing for the Agro-Food Sector)
Άλλο
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες