Προπτυχιακές Σπουδές
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Προπτυχιακές Σπουδές

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και να δείτε τις εγκαταστάσεις του Perrotis College μπορείτε να μας επισκεφτείτε.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών & Επικοινωνίας στα παρακάτω στοιχεία:

Γρηγόρης Σούγγαρης
Tηλ. 2310 492 854
Fax. 2310 492 864
Email: admissions@afs.edu.gr 

Εύα Καλαϊτζίδου
Tηλ. 2310 492 810
Fax. 2310 492 864
Email: admissions@afs.edu.gr 

Έλλη Κωνσταντίνου
Διευθύντρια Εγγραφών
Tηλ. 2310 492 870
Fax. 2310 492 864
Email: elli@afs.edu.gr 

----------------------------------------------------------------------

Διαδικασία Εγγραφής

Προπτυχιακά Προγράμματα

Το Perrotis College προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των σπουδαστών του. Δυνατότητα εγγραφής στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή θρησκείας. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ακαδημαϊκά προσόντα.

Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας στο Perrotis College πατήστε εδώ. Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτούνται τα εξής:

Η Επιτροπή Εγγραφών επεξεργάζεται, αξιολογεί και αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής όλων των υποψηφίων σπουδαστών. Σε ενδεχόμενη θετική εισήγηση, ο υποψήφιος σπουδαστής θα κληθεί να δώσει συνέντευξη.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι τα εξής:

----------------------------------------------------------

Κατατακτήριες εξετάσεις

Υποψήφιοι σπουδαστές που δεν πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής και δεν προσκομίζουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας, δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις στο Perrotis College. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα προσκομισθέντα συνοδευτικά έγγραφα, ο κάθε σπουδαστής τοποθετείται σε πρόγραμμα αντίστοιχο των επιδόσεών του.

Το παρακάτω αρχείο εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη δομή των εξετάσεων και ένα samplepaperγια προετοιμασία.

Information Booklet and Sample Paper

Όσοι υποψήφιοι σπουδαστές δεν έχουν προσκομίσει πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Advanced (C1), θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από τις διαθέσιμες ημερομηνίες, όπως εμφανίζονται εδώ, πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών & Επικοινωνίας.

----------------------------------------------------------------------

Αίτηση Εγγραφής

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ ή βρείτε και συμπληρώστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ.

Σημείωση: Συνοδευτικά έγγραφα προσκομίζονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση admissions@afs.edu.gr, με την προϋπόθεση ότι τα πρωτότυπα θα υποβληθούν πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Το Perrotis College διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων, προτού προχωρήσει στην αξιολόγηση της αίτησης. Τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική Γλώσσα, με επικυρωμένη μετάφραση.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες