Προπτυχιακές Σπουδές
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Προπτυχιακές Σπουδές

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και να δείτε τις εγκαταστάσεις του Perrotis College μπορείτε να μας επισκεφτείτε.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών & Επικοινωνίας στα παρακάτω στοιχεία:

Για πληροφορίες:
 
 
8:30-16:30 Γρηγόρης Σούγγαρης / Κωνσταντίνος Πηλιανίδης | Tηλ. 2310 492 854 & 810
16:30 - 21:00 Δρ. Κωνσταντίνος Ρότσιος | Τηλ. 6946 766291
Email: admissions@afs.edu.gr 

 

Διαδικασία Εγγραφής

Προπτυχιακά Προγράμματα

Το Perrotis College προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των σπουδαστών του. Δυνατότητα εγγραφής στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή θρησκείας. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ακαδημαϊκά προσόντα.

Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας στο Perrotis College πατήστε εδώ. Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτούνται τα εξής:

Η Επιτροπή Εγγραφών επεξεργάζεται, αξιολογεί και αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής όλων των υποψηφίων σπουδαστών. Σε ενδεχόμενη θετική εισήγηση, ο υποψήφιος σπουδαστής θα κληθεί να δώσει συνέντευξη.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι τα εξής:

----------------------------------------------------------

Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι υποψήφιοι σπουδαστές που δεν πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής και δεν προσκομίζουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας, δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις στο Perrotis College. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα προσκομισθέντα συνοδευτικά έγγραφα, ο κάθε σπουδαστής τοποθετείται σε πρόγραμμα αντίστοιχο των επιδόσεών του.

Το παρακάτω link εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη δομή των εξετάσεων: https://elt.oup.com/feature/global/oxford-online-placement/?cc=gr&selLanguage=en&mode=hub

Όσοι υποψήφιοι σπουδαστές δεν έχουν προσκομίσει πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου B2, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σε μία από τις διαθέσιμες ημερομηνίες, όπως εμφανίζονται εδώ, πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για να δηλώσετε συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών. 

----------------------------------------------------------------------

Αίτηση Εγγραφής

Για να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής συμπληρώστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ.

Σημείωση: Συνοδευτικά έγγραφα προσκομίζονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση admissions@afs.edu.gr, με την προϋπόθεση ότι τα πρωτότυπα θα υποβληθούν πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Το Perrotis College διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων, προτού προχωρήσει στην αξιολόγηση της αίτησης. Τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην Αγγλική Γλώσσα, με επικυρωμένη μετάφραση.

------------------------------------------------------------

Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X