ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Faculty Openings at Perrotis College – Spring 2021

Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences is the higher education branch of the American Farm School (AFS), a not-for-profit US institution with its campus at AFS in Thessaloniki, Greece.

Perrotis College offers B.Sc. and M.Sc. degrees in the fields of Sustainable Agriculture and Management, Business Studies, Food Science & Technology and Environmental Science. The approach of the College is strongly interdisciplinary, while its pedagogical methodology is both research oriented and practical, giving students the opportunity to engage in learning-by-doing projects.

The College offers the following teaching positions for the spring semester, 2021:

Adjunct Lecturers

The selected persons will serve as part time lecturers in order to fulfill teaching requirements for the spring 2021. All adjunct lectures will have 3-4 contact hours depending on the course and 1 office hour per week and course. They will also be encouraged to participate on Perrotis College sponsored research and to design and lead student theses.

The courses to be taught are the following:

Sustainable Agriculture and Management (MSc)

 • Climate Change & Agrometeorology
 • Sustainable crop production systems   

Sustainable Agriculture and Management (BSc)

 • Field Crop Production
 • Soil & Water Recourse Management
 • Greenhouse Technology and Management
 • Fruit tree production
 • Viticulture

Required Qualifications and Experience

 • Post graduate studies in the field of expertise
 • Proficiency level of spoken and written English (teaching will take place in English)
 • Teaching experience at University level

Desirable Personal Characteristics for all teaching positions

 • Ability to work autonomously and in a team
 • Proven ability to communicate effectively
 • Ability to design and lead research projects connected to their subject area
 • Industrial experience
 • Strong motivation and willingness to contribute to the department needs
 • Studies or work experience in the USA
 • Familiarity with the US or UK educational systems

Candidates should send a letter of interest and their CVs by January 31, 2021 electronically only to the Human Resources Department, e-mail address: hr@afs.edu.gr. The e-mail should have the subject: Perrotis College Faculty Positions – Spring 2021. Please state in the letter the particular courses you are interested in teaching.

For more information please contact the HR Department by phone (+30 2310 492740) or e-mail.

---------------------------------------------------------------------------

Hiring opportunities for Perrotis College faculty

Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences, the higher education branch of the American Farm School (AFS), a not-for-profit US institution with its campus at AFS in Thessaloniki, Greece, is seeking applications for hiring part-time faculty for in-person classroom/online teaching.

Perrotis College offers B.Sc. and M.Sc. degrees in the fields of Sustainable Agriculture and Management, Business Studies, Food Science & Technology and Environmental Science. The approach of the College is strongly interdisciplinary, while its pedagogical methodology is both research oriented and practical, giving students the opportunity to engage in learning-by-doing projects.

The College seeks qualified applicants in the above fields. A detailed list of courses offered can be found on the College’s web site. It is possible for a number of applicants to be chosen based on Perrotis College needs and according to its hiring and selection process.The selected persons will serve as part time lecturers. Interested applicants are encouraged to apply throughout the year and the applications will be maintained on the College’s registry for twelve months.

Required Qualifications and Experience

 • Post graduate studies in the field of expertise
 • Proficiency level of spoken and written English
 • Studies or work experience in the USA

Desirable Personal Characteristics

 • Ability to work autonomously and in a team
 • Proven ability to communicate effectively
 • Ability to design and lead research projects connected to their subject area
 • Industrial work experience
 • Strong motivation and willingness to contribute to the College’s needs

Candidates should send a letter of interest and their CV electronically only to the Human Resources Department, e-mail address: hr@afs.edu.gr. The e-mail should have the subject: Hiring opportunities for faculty.

--------------------------------------------------------------

Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες