ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Από την ίδρυσή του το Perrotis College παρέχει στους σπουδαστές του βοήθεια μέσω υποτροφιών, ενώ οι γονείς συνεισφέρουν μερικώς για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και σίτισης. Πολλά υποσχόμενοι νέοι, χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, αποκτούν πρόσβαση σε μια εκπαίδευση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή τους αλλά και τη ζωή της κοινότητάς τους.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για μερικές από τις υποτροφίες. Για τις υπόλοιπες, μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών στο 2310 492 854.


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προκήρυξη Υποτροφίας από το Perrotis College και την οικογένεια Χρήστου & Άννης Ευσταθίου

Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου Προγράμματος Υποτροφιών του και με τη χρηματοδότηση της οικογένειας Χρήστου & Άννης Ευσταθίου, προκηρύσσει 1 πλήρη υποτροφία προπτυχιακών σπουδών φοίτησης με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24/09/2021

--------------------------------------------------------------------------
Προκήρυξη Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα

To Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εννέα (9) νέους ή νέες Ελληνικής υπηκοότητας για προπτυχιακές σπουδές στο Perrotis College για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/08/2021

------------------------------------------------------------------
Άλλες Υποτροφίες

Για το έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν και οι εξής μερικές ή πλήρεις υποτροφίες:

  • 4 για το πρόγραμμα B.Sc. Περιβαλλοντικές Σπουδές
  • 6 για τα υπόλοιπα προγράμματα 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310 492 854 & 946 ή να στείλετε email στο admissions@afs.edu.gr. 

____________________________________________________________

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προκήρυξη Υποτροφιών από το Perrotis College, την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και την αλυσίδα καταστημάτων MY market

Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος Υποτροφιών σε συνεργασία με την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και την αλυσίδα καταστημάτων My market προκηρύσσει 8 μερικές υποτροφίες διδάκτρων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2ετούς φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021

---------------------------------------------------------------
Άλλες Υποτροφίες

Για το έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν και άλλες 7 μερικές ή πλήρεις υποτροφίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310 492 854 & 946 ή να στείλετε email στο admissions@afs.edu.gr. 
_______________________________________________________________

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Το πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας του Perrotis College αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής διεύρυνσης και διευκόλυνσης πρόσβασης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κολλεγίου για την οποία και ιστορικά έχει αναγνωρισθεί και διακριθεί παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προσελκύσει και να παρέχει τη δυνατότητα σε αξιόλογους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές φοίτησης αλλά δε διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.  

Σημειώνεται ότι μέρος του συνολικού κόστους φοίτησης (ή και σε σπάνιες περιπτώσεις όλο το κόστος φοίτησης) για όλους τους σπουδαστές που έχουν γίνει δεκτοί στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καλύπτεται εξαρχής από το ευρύτερο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου. Οι σπουδαστές ωστόσο που έχουν γίνει δεκτοί, δικαιούνται να αιτηθούν επιπλέον οικονομικής βοήθειας επί του ποσού των διδάκτρων ή/και των τροφείων που απομένει μετά τη χορήγηση της μερικής υποτροφίας, στα πλαίσια καθορισμένης πολιτικής και κριτηρίων.
 

Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-21 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες