ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

To Perrotis College διαθέτει ένα εκτενές Πρόγραμμα Υποτροφιών & Οικονομικής Βοήθειας στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε νέους και νέες που επιθυμούν να διευρύνουν τους ακαδημαϊκούς τους ορίζοντες, να διασφαλίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να προσφέρουν στην κοινωνία, ανεξάρτητα από την οικονομική - κοινωνική κατάσταση των ιδίων ή των οικογενειών τους.  Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από ίδιους πόρους του Κολλεγίου και από την πολύτιμη συνδρομή των υποστηρικτών του εκπαιδευτικού μας έργου που συμπεριλαμβάνει Οργανισμούς, Ιδρύματα και Επιχειρήσεις.

Το Perrotis College, μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών & Οικονομικής Βοήθειας, έχει υποστηρίξει την ακαδημαϊκή εξέλιξη και επαγγελματική κατάρτιση εκατοντάδων νέων και συνεχίζει ενεργά να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε αξιόλογους φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις απονομής των Υποτροφιών ή παροχής Οικονομικής Βοήθειας.  Η διαδικασία απονομής περιλαμβάνει αξιολόγηση φακέλων αιτήσεων με ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και οικονομικά και/ή κοινωνικά δεδομένα των ιδίων και/ή της οικογένειάς τους από την Επιτροπή Εγγραφών & Υποτροφιών. Καλύπτεται το πλήρες εύρος των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών και κατά περίπτωση το κόστος διαβίωσης, με την προϋπόθεση οι ωφελούμενοι να επιδεικνύουν ακαδημαϊκή πρόοδο και άριστη διαγωγή.

Προπτυχιακές Σπουδές

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν 13 Υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Perrotis College με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων του προγράμματος υποτροφιών που θα επιδοτήσουν τις σπουδές των προπτυχιακών φοιτητών να ανέρχεται σε 155.000€. 

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλέφωνα 2310 492854 & 492761.

 • Προκήρυξη Υποτροφίας από το Perrotis College και την οικογένεια Χρήστου & Άννης Ευσταθίου
  Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου Προγράμματος Υποτροφιών του και με τη χρηματοδότηση της οικογένειας Χρήστου & Άννης Ευσταθίου, προκηρύσσει 1 πλήρη υποτροφία προπτυχιακών σπουδών φοίτησης με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24/09/2021
   
 • Προκήρυξη Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα
  To Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τουλάχιστον εννέα (9) νέους ή νέες Ελληνικής υπηκοότητας για προπτυχιακές σπουδές στο Perrotis College για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/08/2021

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν 15 Υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Perrotis College με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων του προγράμματος υποτροφιών που θα επιδοτήσουν τις σπουδές των μεταπτυχιακών φοιτητών να ανέρχεται σε 112.000€.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλέφωνα 2310 492854 & 492761.

 • Προκήρυξη Υποτροφιών από το Perrotis College, την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και την αλυσίδα καταστημάτων MY market
  Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος Υποτροφιών σε συνεργασία με την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και την αλυσίδα καταστημάτων My market προκηρύσσει 8 μερικές υποτροφίες διδάκτρων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2ετούς φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021

--------------------------------------------------------------------

Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-21 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X