ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
Προπτυχιακές Σπουδές

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Perrotis College είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση σε εκείνους που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν.  

Πρόγραμμα Υποτροφιών 
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών διασφαλίζει πως ολοένα και περισσότεροι σπουδαστές που πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις θα έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Perrotis College ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο.  Όσοι σπουδαστές λαμβάνουν οικονομική βοήθεια προσφέρουν εθελοντική εργασία σε τμήματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Κολεγίου, συμπεριλαμβανομένου του Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος.

Οικονομική Βοήθεια
Οικονομική βοήθεια χορηγείται σε νέους αλλά και ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές σύμφωνα με τις διαδικασίες, προϋποθέσεις και κριτήρια που ακολουθούν. Το ύψος της οικονομικής βοήθειας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τους ετήσιους διαθέσιμους πόρους.

Διαδικασία Αίτησης

Νέοι αιτούντες:
Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να κάνει αίτηση για οικονομική βοήθεια πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Οικονομικής Βοήθειας που περιλαμβάνει πληροφορίες για την οικογενειακή οικονομική κατάσταση. Η Αίτηση Οικονομικής Βοήθειας εξετάζεται μαζί με τη Αίτηση Εγγραφής από την Επιτροπή Εγγραφών και Οικονομικής Βοήθειας, η οποία αποφασίζει για την εισαγωγή και την παροχή οικονομικής βοήθειας στους υποψηφίους.   

Δευτεροετείς & Τριτοετείς Σπουδαστές:
Οι αποφάσεις σχετικά με την οικονομική βοήθεια για τους σπουδαστές του 2ου και 3ουέτους λαμβάνονται από την Επιτροπή Εγγραφών και Οικονομικής βοήθειας, καθώς μέλη της είναι καθηγητές του Κολεγίου που γνωρίζουν προσωπικά τους σπουδαστές και την πρόοδό τους. Οι σπουδαστές που δεν έλαβαν οικονομική βοήθεια το πρώτο έτος των σπουδών τους  ή επιθυμούν περαιτέρω οικονομική βοήθεια μπορούν να κάνουν εκ νέου αίτηση εφόσον έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στην οικονομική τους κατάσταση.

Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων:
Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αποφάσεις σχετικά με την οικονομική βοήθεια των νέων σπουδαστών λαμβάνονται από την Επιτροπή τις εβδομάδες πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Προτεραιότητα δίνεται σε αιτούντες με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις που χρειάζονται άμεση απάντηση σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας. Οι αποφάσεις σχετικά με την οικονομική βοήθεια προς υπάρχοντες σπουδαστές λαμβάνονται πριν την έναρξη της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι υποψήφιοι σπουδαστές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Υποτροφιών βάσει κυρίως ακαδημαϊκών προσόντων. Υποτροφίες έρευνας είναι διαθέσιμες σε δευτεροετείς μεταπτυχιακούς σπουδαστές.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε πληροφορίες