ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

To Perrotis College διαθέτει ένα εκτενές Πρόγραμμα Υποτροφιών & Οικονομικής Βοήθειας στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε νέους και νέες που επιθυμούν να διευρύνουν τους ακαδημαϊκούς τους ορίζοντες, να διασφαλίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να προσφέρουν στην κοινωνία, ανεξάρτητα από την οικονομική - κοινωνική κατάσταση των ιδίων ή των οικογενειών τους.  Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από ίδιους πόρους του Κολλεγίου και από την πολύτιμη συνδρομή των υποστηρικτών του εκπαιδευτικού μας έργου που συμπεριλαμβάνει Οργανισμούς, Ιδρύματα και Επιχειρήσεις.

Το Perrotis College, μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών & Οικονομικής Βοήθειας, έχει υποστηρίξει την ακαδημαϊκή εξέλιξη και επαγγελματική κατάρτιση εκατοντάδων νέων και συνεχίζει ενεργά να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε αξιόλογους φοιτητές και φοιτήτριες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις απονομής των Υποτροφιών ή παροχής Οικονομικής Βοήθειας.  Η διαδικασία απονομής περιλαμβάνει αξιολόγηση φακέλων αιτήσεων με ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και οικονομικά και/ή κοινωνικά δεδομένα των ιδίων και/ή της οικογένειάς τους από την Επιτροπή Εγγραφών & Υποτροφιών. Καλύπτεται το πλήρες εύρος των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών και κατά περίπτωση το κόστος διαβίωσης, με την προϋπόθεση οι ωφελούμενοι να επιδεικνύουν ακαδημαϊκή πρόοδο και άριστη διαγωγή.

Προπτυχιακές Σπουδές

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλέφωνα 2310 492810 & 492848.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλέφωνα 2310 492854 & 492810.

--------------------------------------------------------------------

Το Perrotis College δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-22 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X