ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Online Εγγραφές   /   Προπτυχιακές Σπουδές
Προπτυχιακές Σπουδές

Εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση για προπτυχιακές σπουδές στο Perrotis College, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Για εγγραφή στα μεταπτυχιακά προγράμματα πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προτίμηση Στέγασης:
Απολυτήριο Στρατού:
Έχετε ασφάλεια υγείας;
Παρακαλώ εξηγήστε
Έμαθα για το Perrotis College από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Παρακαλούμε επιλέξτε το πρόγραμμα Bachelor of Science (B.Sc.) που σας ενδιαφέρει:
Διεθνής Επιχειρηματικότητα
Διαχείριση Άγρο-Περιβαλλοντικών Συστημάτων
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μόνο pdf, doc, docx, jpeg, jpg, png αρχεία. Max file size 1.5MB
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Απολυτήρια, πτυχία και βαθμολογίες θα πρέπει να είναι αντίγραφα επίσημων εγγράφων, μεταφρασμένα στα αγγλικά και υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!