ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Ζητήστε Πληροφορίες
Ζητήστε Πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Perrotis College. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

*Θα ήθελα πληροφορίες για
Επιθυμώ online ενημέρωση                
Σημείωση: θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς (παρακαλούμε συμπληρώστε παραπάνω το αντίστοιχο πεδίο με τον αριθμό σας) για να ορίσουμε την ώρα και τον τρόπο (skype, zoom, viber κα).
Έμαθα για το Perrotis College από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X