ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ!
M.Sc. Marketing for the
Agro-Food Sector
M.Sc. Sustainable Agriculture
& Management
M.Sc. New Food Product
& Business Development
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΤΥΧΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X