ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις
Σεμινάριο INCOTERMS 2010
11. 10. 2018
«Αποτελεσματική Χρήση Κανόνων ΙNCOTERMS 2010 για Ανταγωνιστικότητα σε Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες στον Αγροδιατροφικό Τομέα»
 
11 Οκτωβρίου 2018
 
Σεμινάριο για Στελέχη και Επαγγελματίες
 
Σε ποιούς απευθύνεται
Στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών, επιχειρηματίες και απόφοιτους που διαχειρίζονται έμμεσα ή άμεσα εργασίες διεθνούς εμπορίου, όπως εισαγωγές, εξαγωγές, διεθνείς διανομές, logistics, προμήθειες, marketing και πωλήσεις, αλλά και σε μεταφορείς, διαµεταφορείς, και πρακτορεία.
 
Γιατί στη Μεταπτυχιακή Σχολή του Perrotis College
Η Μεταπτυχιακή Σχολή του Perrotis College ενδυναμώνοντας τη σχέση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με τον αγροδιατροφικό τομέα προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση βασισμένη στην εφαρμοσμένη έρευνα, τις τρέχουσες εξελίξεις και τις επιχειρηματικές πρακτικές, από έμπειρους και διεθνώς καταξιωμένους καθηγητές και εισηγητές με γνώση και επαγγελματική εμπειρία σε εταιρίες με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.
 
Η Μεταπτυχιακή Σχολή του Perrotis College προσφέρει τα μεταπτυχιακά προγράμματα MSc in Marketing for the Agro-Food Sector και MSc in New Food Product & Business Development, όπως και μία σειρά μεταπτυχιακών σεμιναρίων που καλύπτουν τις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματικών του κλάδου. 
 
Γλώσσα σεμιναρίου
Ελληνικά, με χρήση σεμιναριακού υλικού στα αγγλικά
 
Τιμή συμμετοχής
€200
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
Ο Αναστάσιος Καραμάνος είναι ο Διευθυντής του MSc in Marketing for the Agro-Food Sector στο Perrotis College Graduate School. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge και MSc στις Διεθνείς Επιχειρήσεις από το Manchester Business School. Έχει διδάξει για 15 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σιγκαπούρη και η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά όπως Journal of Management Studies, R&D Management, European Planning Studies, και US Academy of Management Conferences.
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ: ΜΑΤΘΙΛΔΗ ΣΑΡΙΤΖΑ
Η Ματθίλδη Σάριτζα είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Perrotis College Graduate School, με μακρά εμπειρία ως Διευθύντρια Εξαγωγών και Διευθύντρια Πωλήσεων στη βιομηχανία τροφίμων. Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Nottingham και κατέχει Δίπλωμα Marketing από το Chartered Institute of Marketing (Ηνωμένου Βασιλείου). Έχει επιτελέσει Εκτελεστική Διευθύντρια της Ένωσης Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ.
 
Αναμενόμενα οφέλη
 • Ορθή χρήση και λειτουργία κανόνων ΙNCOTERMS 2010: Τι καλύπτουν και τι δεν καλύπτουν 
 • Κατανόηση κοστολόγησης, ορίων ευθύνης και κινδύνων μεταφοράς πωλητή και αγοραστή ανάλογα με την επιλογή του κανόνα ΙNCOTERMS 2010
 • Σωστή επιλογή κατάλληλων κανόνων ΙNCOTERMS 2010 για αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε εμπορικές συμφωνίες
 • Κατανόηση της σχέσης των κανόνων ΙNCOTERMS 2010 με έγγραφα ασφάλισης, μεταφοράς, τελωνειακά και εμπορικά
 • Ενίσχυση διαπραγματευτικής ικανότητας και αποφυγή επιχειρηματικών κινδύνων 
Θεματολογία
 
- Σκοπός και λειτουργία των INCOTERMS 2010
 • Για ποιον σκοπό υιοθετήθηκαν τα INCOTERMS 2010
 • Πώς λειτουργούν και τι οφέλη προκύπτουν
 • Τι καλύπτουν και τι δεν καλύπτουν
 • Ποια μέσα μεταφοράς αντιστοιχούν σε ποια INCOTERMS 2010
- Σχέσεις των κανόνων INCOTERMS 2010 με συμβόλαια μεταφοράς, ασφαλιστήρια συμβόλαια και ενέγγυες πιστώσεις
 • Ενσωμάτωση των INCOTERMS 2010 στο εμπορικό συμβόλαιο
 • Έγγραφα μεταφοράς και INCOTERMS 2010
 • Ασφαλιστήρια συμβόλαια και INCOTERMS 2010
 • Εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις
 • Ροή εγγράφων
- Δομή και χαρακτηριστικά των κανόνων INCOTERMS 2010
 • Οργάνωση των κανόνων INCOTERMS 2010 σε κατηγορίες
 • Συμβαλλόμενα μέρη: Ρόλοι και ευθύνες
- Σύγχρονη λειτουργία κανόνων INCOTERMS 2010 
 • Ορισμός INCOTERM όρου και παραδείγματα εφαρμογής
 • Κατηγοριοποίηση του όρου και ποια μέσα μεταφοράς καλύπτει
 • Ανάλυση γραφήματος ορίων ευθύνης του πωλητή και αντίστοιχα κόστη του αγοραστή, και κίνδυνοι από τη μεταφορά.
 • Ευθύνες πωλητή και αγοραστή
- Ασκήσεις υπολογισμού κόστους κανόνων INCOTERMS 2010 
 
- Προσομοίωση διαπραγμάτευσης πωλητή/αγοραστή με χρήση διαφόρων κανόνων INCOTERMS 2010 
Για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου, πατήστε εδώ
Για τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X