ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Με εξοπλισμό αιχμής τα εργαστήρια του Aliki Perroti Educational Center
22. 10. 2018

Οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Aliki Perroti Educational Center είναι εξοπλισμένες με επιστημονικά όργανα αιχμής. Επιτρέπουν συνδυασμό δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης, καλύπτοντας το μεγαλύτερο εύρος του αγροδιατροφικού τομέα. Σημαντική προτεραιότητα των υποδομών της έρευνας και των καινοτομιών είναι όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες: ψηφιακή τεχνολογία, νέα υλικά, γονιδιωματική και βιοπληροφορική. Οι δραστηριότητες αφορούν όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας από τον σπόρο και το πολλαπλασιαστικό υλικό για την καλλιέργεια, τις μεταποιητικές διεργασίες και την τεχνολογία τροφίμων.

  • Εργαστήριο Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας ανάλυσης με σύγχρονο εξοπλισμό για την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA/RNA) και πρωτεϊνών. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε μεθόδους στοχευμένης ανάλυσης του γενετικού υλικού και τις εφαρμόζουν με τη δημιουργία μοριακών δεικτών και βιοδεικτών για την ιχνηλασιμότητα και βελτίωση ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών και ενδημικών φυτών και ζώων.
  • Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών και οικολογικής διαχείρισης αγροοικοσυστημάτων, το οποίο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και εφαρμοσμένη έρευνα φυσιολογικών διεργασιών των φυτών, την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και την επίδραση στην παραγωγή. Επίκεντρο έχει την έρευνα στον αγρό με τη φορητών οργάνων τόσο επίγειων όσο και εναέριων από UAV’s (drones) για μετρήσεις αγρονομικών ιδιοτήτων φυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή αειφόρων πρακτικών, όπως η επίδραση μυκορριζών και μικροοργανισμών εδάφους στην καλλιέργεια λαχανικών, αρωματικών φυτών και οπωροφόρων δένδρων.
  • Εργαστήριο Ιστοκαλλιέργειας και Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού με θαλάμους ανάπτυξης φυτών υπό ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και φωτισμού. Δίνει τη δυνατότητα σύγχρονης εκπαίδευσης στη βελτιστοποίηση πρακτικών αγενούς πολλαπλασιασμού (ιστοκαλλιέργεια-εμβρυογέννεση) και μελέτη αλληλεπιδράσεων εμβολίου-υποκειμένου σε εμβολιασμένα φυτάρια.
  • Εργαστήριο Γεωργίας Ακριβείας με εξοπλισμό που περιλαμβάνει επίγειους και υπέργειους (UAV) αισθητήρες και καταγραφείς ιδιοτήτων φυτού, νερού και μικροπεριβάλλοντος. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε λογισμικά GIS και φωτογραμμετρίας για ανάλυση επίγειων και εναέριων ψηφιακών εικόνων από UAV’s (drones) και παραγωγή ψηφιακών εδαφικών και φυτικών χαρτών και καταγραφή εδαφικής και φυτικής παραλακτικότητας.
  • Εργαστήριο Μικροβιολογίας που περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μικροβιολογική ανάλυση δειγμάτων τροφίμων, εδάφους και νερού. Παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλες τις επίσημες αναλυτικές μεθόδους όπως αυτές καθορίζονται από τα πρότυπα, καθώς και έρευνας για την επίδραση των διαφόρων παραγόντων στην ανάπτυξη αλλοιογώνων και παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα με απώτερο σκοπό τον καθορισμό της διάρκειας ζωής τους.
  • Εργαστήριο Φυσικοχημείας Τροφίμων που επικεντρώνεται στην απομόνωση και τον  χαρακτηρισμό των συστατικών τροφίμων αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργικότητά τους. Οι συγκεκριμένες θεμελιώδεις πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή των ουσιών αυτών ως συστατικά κατά την ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τροφίμων.
  • Εργαστήριο Χημείας, όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην αρχές της Οργανικής Χημείας. Επίσης έχει εργαστηριακό εξοπλισμό που απαιτείται για την χημική  ανάλυση των τροφίμων τόσο των μακροθρεπτικών  συστατικών όπως πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, και φυτικές ίνες αλλά και μικροθρεπτικών συστατικών όπως κάποιες βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, πολυφαινόλες, κλπ.

Να σημειωθεί ότι τα εργαστήρια πλαισιώνονται με τον υπερσύγχρονο κόμβο "-ομικών" τεχνολογιών με εξοπλισμό αιχμής για τον πολυεπίπεδο χαρακτηρισμό φυτών, ζώων και τροφίμων με ολιστικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία δεδομένων με γονιδιωματικές και μεταβολομικές αναλύσεις. Κύριος προσανατολισμός του κόμβου είναι ο γενετικός χαρακτηρισμός σε επίπεδο γονιδιώματος φυτών και ζωών, η κατανόηση των γενετικών μηχανισμών που ελέγχουν επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά των φυτών, και η ανάδειξη της διατροφική και προβιοτικής αξίας παραδοσιακών και νέων προϊόντων τροφίμων.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X