ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Στέλεχος του Perrotis College σε e-workshop έρευνας και καινοτομίας (Fit4rri)
29. 06. 2020

Σε e-workshop του προγράμματος "Fostering improved training tools for responsible research and innovation-Fit4rri”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Horizon 2020" της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. με  συντονιστή το Sapienza University of Rome, συμμετείχε ο ακαδημαϊκός διευθυντής του προπτυχιακού προγράμματος του Perrotis College, Δρ. Κωνσταντίνος Ρότσιος.

Το συγκριμένο workshop με τίτλο "Starting the process: Guidelines on governance settings for responsible and open science" συντονίστηκε στη νότια Ευρώπη από το South-East European Research Centre (SEERC).  Συνολικά  συμμετείχαν 16 εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Σκοπός του ήταν να συζητηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις απαραίτητες αλλαγές στις διαδικασίες των ερευνητικών οργανισμών που απαιτούνται για να ενσωματωθούν, οι αρχές/προσεγγίσεις του "Responsible Research and Innovation (RRI)" και του "Open Science (OSc)".

Κατά τη διάρκεια του workshop ανταλλάχθηκαν απόψεις γύρω από τις προκλήσεις που υπάρχουν στην εφαρμογή των δύο παραπάνω προσεγγίσεων στους ερευνητικούς οργανισμούς.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X