ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Πρόσκληση για το πρόγραμμα AGREEN’SMART, στο οποίο συμμετέχει το Perrotis College
16. 10. 2021

Αρχίζει η επιλογή με πρόσκληση για συμμετοχή μεταπτυχιακών ή τελειοφοίτων προπτυχιακών σπουδαστών του τμήματος Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση του PerrotisCollege, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 02 «AGREEN’SMART».

Αναλυτικότερα, το 2020, επτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια επιστημών ζωής άρχισαν το κοινό πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 02 «AGREEN’SMART» σχετικά με την επίτευξη των στόχων του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία. Στόχος είναι η εκπαίδευση της επόμενης γενιάς μηχανικών, διαχειριστών αγροκτημάτων, γεωργικών συμβούλων και επιχειρηματιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών.

Τον Ιούνιο 2022, πέντε σπουδαστές από κάθε πανεπιστήμιο θα συμμετάσχουν σε εντατικό πρόγραμμα  δύο εβδομάδων σε σεμινάρια-εκπαίδευση σε τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας και συναφή θέματα, στη Φινλανδία και με την ολοκλήρωση και άλλων εργασιών, θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ακαδημαϊκής Επιμόρφωσης ισοδύναμο με 5 ECTS σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο 7. Επίσης, η επομένη συνάντηση καθηγητών των επτά συμμετεχόντων πανεπιστήμιων στο πρόγραμμα  θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Perrotis College, τον Φεβρουάριο 2022.

Υπεύθυνος για την ενημέρωση στο Perrotis College, είναι ο καθηγητής Αθανάσιος Γκέρτσης, ενώ η διορία για τη συμμετοχή λήγει τον Δεκέμβριο του 2021.

Τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια είναι:

  1. SVERIGES LANTBRUKSUNUNIVERSITEIT (SWEDEN)  Swedish University of Agricultural Sciences
  2. ISA Lille YNCREA Hauts-de France (FRANCE)   -ISA LILLE French Graduate school of Agriculture and Bioengineering….. COORDINATOR
  3. NORGES MILJO-OG BIOVITENSKSAPLICE UNIVERSITEIT – Norwegian University of Life Sciences- (NORWAY)
  4. HELSINKGIN YLIOPISTO – University of Helsinki-(FINLAND)
  5. UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES ALTO DOURO (PORTUGAL)
  6. UNIVERSITE DE LIEGE (GEMBLOUX-Agro Biotech) (BELGIUM)
  7. PERROTIS COLLEGE-AMERICAN FARM SCHOOL (GREECE)
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X