ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Ημερίδα για τα αποτελέσματα του προγράμματος BalkanRoad
14. 07. 2020

Η ενημέρωση παραγωγών και εκπροσώπων αγροτικών επιχειρήσεων για τα αποτελέσματα του προγράμματος BalkanROAD, είναι ο στόχος της ημερίδας με τίτλο: «Πρακτικές και τεχνολογίες για αειφορικά αγροκτήματα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: τα αποτελέσματα του προγράμματος BalkanROAD», την οποία διοργανώνει το Perrotis College. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020, στις 09:00, στο αμφιθέατρο Seth Frank της σπουδαστικής εστίας Aliki Perroti στο campusτης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Το έργο «BalkanROAD – Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες και στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα»,συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Balkan-Mediterranean 2014-2020 Programme”. Επικεντρώνεται στην εφαρμογή γεωργικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών στην αειφορική διαχείριση αγροτικών επιχειρήσεων για την προστασία των φυσικών πόρων και την μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, νερού και αποβλήτων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός κοινού Βαλκανικού Πρωτοκόλλου (Common Balkan Protocol) για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με οικολογικό σήμα, με εφαρμογή αειφόρων πρακτικών σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής, από τον αγρό έως την αγορά, ώστε τα τελικά προϊόντα να έχουν το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η θεματολογία της ημερίδας αποτελείται από τα εξής επίκαιρα ζητήματα:

  • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή
  • Η συμβολή της γεωργίας ακριβείας στην αειφορική διαχείριση αγροτικών επιχειρήσεων
  • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση γεωργικών αποβλήτων
  • Πρακτικές για την μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  • Αειφορική διαχείριση αγροτικών επιχειρήσεων για την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X