ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
«IDEAS» - Διενέργεια διαδικασιών εύρεσης προμηθευτών
09. 09. 2022
 
Το γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών προγραμμάτων (SPMO) του Ομίλου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Innovation, Development and Employment in the Agrifood Sector» και ακρωνύμιο «IDEAS» που χρηματοδοτείται από Interreg IPA II Cross border Cooperation Programme “Greece- Republic of North Macedonia 2014-2020” και ανακοινώνει τη διενέργεια διαδικασιών εύρεσης προμηθευτών για την προμήθεια εξοπλισμού με την παρακάτω περιγραφή:
 
Smart agricutlure hardware GP LoRa Node Air + Water (2 τεμάχια)
Smart agriculture GP LoRa Node Air + Water-Extra (2 τεμάχια)
Smart agriculture hardware GP LoRa Node Air + Soil (15 τεμάχια)
Smart agriculture hardware GP LoRa Hub Meteo (1 τεμάχιο)
Smart agriculture hardware LoRa Gateway (1 τεμάχιο)
 
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X