ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Smart farming (Erasmus+) στο Perrotis College
22. 06. 2019

Το δεύτερο ετήσιο εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των συμμετεχόντων του έργου “Smart Farming” φιλοξένησε  το Perrotis College. Το “Smart Farming” υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί πρωτοβουλία επτά ευρωπαϊκών πανεπιστημίων: ISA Lille - Yncréa Hauts-de-France, UTAD Portugal, NMBU Norway, SLU Sweden, University of Helsinki Finland, University of Liège Gembloux Agro-BioTech Belgium και Perrotis College Greece. Επικεντρώνεται στη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα Γεωργίας Ακριβείας.

 

Από τις 10 έως τις 21 Ιουνίου φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Perrotis College, 50 σπουδαστές και 14 καθηγητές από Γαλλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία και Ελλάδα, με σκοπό την εκπαίδευση σε θέματα Γεωργίας Ακρίβειας, ρομποτικής, αισθητήρων εδάφους και φυτών, πληροφορικής, Γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής, διαχείριση δεδομένων κ.α. Οι σπουδαστές έκαναν παρουσιάσεις σχετικές με τη Γεωργία Ακριβείας στις χώρες τους, παρουσίασαν poster και εκπόνησαν ομαδική εργασία σε συναφή θέματα. Για την τελική αξιολόγηση τους θα συμμετέχουν σε πενθήμερη εργασία σε συνεργαζόμενες εταιρίες και στο τέλος θα τους απονεμηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης στο διδακτικό υλικό που αντιστοιχεί σε εννέα Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες (ECTS) σε επίπεδο 7 (MSc). Ο κύριος σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθούν  εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα εξ΄ αποστάσεως (distance e-learning) ελεύθερα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα Γεωργίας Ακριβείας.

Την Τρίτη 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Seth Frank Auditorium του Perrotis College, ημερίδα με παρουσιάσεις που αφορούσαν το πρόγραμμα και συνεργαζόμενες εταιρίες τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X