ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
IDEAS προκήρυξη διαγωνισμού
12. 12. 2022

Ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προκηρύσσει διαγωνισμό σε δύο (2) τμήματα με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Ομίλου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 3.2.1, 4.2.1, 4.2.2 και 4.2.3 της Πράξης “Innovation, Development and Employment in the Agrifood Sector” με ακρωνύμιο “IDEAS”.

Επισυναπτόμενα:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
  4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς Τμήμα 1
  5. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς Τμήμα 2

 

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X