ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Έρευνα σε αμπελώνες του Κιλκίς στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας ΑΒ Βασιλόπουλος
24. 09. 2019

Γεωπόνοι του Perrotis College και επιστήμονες του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής πραγματοποίησαν έρευνα σε τρεις αμπελώνες του Κιλκίς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευφυούς Γεωργίας ΑΒ Βασιλόπουλος. 

Μέτρησαν την αναπνοή του εδάφους, μια μέθοδο για την εκτίμηση της μικροβιακής δραστηριότητάς του. Οι μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των τριών αμπελώνων για να διαπιστωθεί πώς οι πρακτικές γονιμότητας και διαχείρισης του εδάφους που εφαρμόζονται σε κάθε αμπελώνα επηρεάζουν την ποιότητά του. Το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις, το LiCOR LI-6800, είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο που μετρά το CO2 καθώς απελευθερώνεται από το έδαφος, τη θερμοκρασία και την υγρασία του. Επιπλέον, ελήφθησαν δείγματα εδάφους για τη μέτρηση της συγκέντρωσης οργανικής ουσίας, καθώς η αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για την αύξηση της ποιότητάς του, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της υγείας των αμπελώνων.

Ο γεωπόνος- επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Αγροπεριβαλλοντικών συστημάτων του Perrotis College, Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης, δήλωσε:

Ο συνδυασμός των δύο μετρήσεων, η αναπνοή του εδάφους και η συγκέντρωση οργανικής ουσίας σε αυτό αποτελούν σημαντική μετρική για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα ενός αμπελώνα. Η αυξημένη μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους συμβάλλει στη μετατροπή του άνθρακα που απορρόφησαν τα αμπέλια ως CO2 από την ατμόσφαιρα σε μια σταθερή μορφή άνθρακα ως οργανική ουσία του εδάφους. Ένας αμπελώνας με αυξημένα ποσοστά απομόνωσης του άνθρακα μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα της εκμετάλλευσης και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ορισμένες στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αναπνοή του εδάφους μεταξύ των τριών αμπελώνων. Μερικοί από τους παράγοντες που πιθανώς συνέβαλαν σε αυτές τις διαφορές είναι τα ποσοστά άρδευσης και οι πρακτικές καλλιέργειας. Οι αμπελώνες θα παρακολουθούνται και το φθινόπωρο όταν η υγρασία του εδάφους γίνεται υψηλότερη, για να διαπιστωθεί πώς οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανταποκρίνονται στις πρακτικές διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X