ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα με έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες
22. 10. 2018

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεχίζει τη φιλοσοφία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης επικεντρωμένης στην εφαρμοσμένη έρευνα, την πρακτική άσκηση και την επιχειρηματικότητα. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων» και «Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα» υποδέχτηκαν τους νέους σπουδαστές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ενώ οι δευτεροετείς των προγραμμάτων συνεχίζουν επιτυχώς τις σπουδές τους με την επιλογή θεμάτων Μεταπτυχιακής διατριβής.

Στα Μεταπτυχιακά προγράμματα δίνεται μεγάλη έμφαση σε σύγχρονες, ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, όπως νέα υλικά, ψηφιακή τεχνολογία, γονιδιωματική και βιοπληροφορική. Το πρωτοποριακό (κοινό και για τα δύο Μεταπτυχιακά προγράμματα) πρώτο εξάμηνο διευρύνει τις γνώσεις και τον ορίζοντα των σπουδαστών και τους κατευθύνει προς καινοτόμες εξελίξεις και εφαρμογές για τη δημιουργία νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη και εξαγώγιμη αξία. Ο υπερσύγχρονος κόμβος "-ομικών" τεχνολογιών, με εξοπλισμό αιχμής για τον πολυεπίπεδο χαρακτηρισμό φυτών, ζώων και τροφίμων σε επίπεδο γονιδιώματος, επιτρέπει την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων. Οι σπουδαστές κατανοούν και εφαρμόζουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Βιοπληροφορικής (Βioinformatics), κατανοώντας τη σημαντικότητα τόσο της δημιουργίας όσο και της πρόσβασης σε βιολογικά δεδομένα, με καταλυτικές ιδιότητες στην εφαρμογή καινοτομιών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Μέσα από την παιδαγωγική μέθοδο, οι σπουδαστές και των δύο Μεταπτυχιακών προγραμμάτων αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία τους ως στελέχη στο σύγχρονο περιβάλλον παραγωγής και εμπορίας αγροτικών και αγροδιατροφικών προϊόντων. Έχουν επίσης αναπτύξει τις ικανότητες της κριτικής σκέψης και τεκμηρίωσης μέσα από τη διαδικασία της σύνταξης επιχειρησιακών εκθέσεων, κρίσιμες δεξιότητες που τους επιτρέπουν τη διερεύνηση του εμπορικού, οργανωτικού και επιχειρηματικού ρίσκου των επιχειρήσεων στην αγροδιατροφή. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής διατριβής τους αναπτύσσει τη δεξιότητα της εφαρμοσμένης έρευνας, αφού έχουν αναπτύξει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης στη θεωρία της επιστήμης και της έρευνας. Οι σπουδαστές, μέσα από την ανάλυση, κριτική σκέψη και την ικανότητα αξιολόγησης της ποιότητας της έρευνας, καλούνται να κατανοήσουν και να προτείνουν τεκμηριωμένες λύσεις σε σύνθετα ζητήματα στον τομέα της αγροδιατροφής με σκοπό την ορθότερη λήψη αποφάσεων.

Οι σπουδές προσφέρουν ευελιξία στους σπουδαστές μέσα από μαθήματα επιλογής. Επίσης, επιλεγμένες θεματικές ενότητες προσφέρονται και ως εκπαίδευση σεμιναριακού τύπου, στοχεύοντας σε σπουδαστές ή επαγγελματίες που επιθυμούν να εμβαθύνουν, να εξειδικεύσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, ώστε να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες που συγκλίνουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα θέματα των διατριβών είναι επίκαιρα και άπτονται απολύτως των προκλήσεων του αγροδιατροφικου τομέα, όπως για παράδειγμα, «Ψηφιακό μάρκετινγκ και οι προκλήσεις για τους καταναλωτές αγροδιατροφικών προϊόντων», «Νέες μορφές εξατομικευμένων προϊόντων διατροφής με προστιθέμενη αξία: στάσεις, αντιλήψεις, προθέσεις αγοράς και κατακερματισμός των καταναλωτών» ή «Προτιμήσεις καταναλωτών για σήματα ποιότητας στις επιχειρήσεις τροφίμων», «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των τροφίμων», «Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων για την ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων», «Εφαρμογή σύγχρονων γονιδιωμτικών τεχνολογιών για τη μελέτη του προβιοτικού χαρακτήρα Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων».

Στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων (New Food Product & Business Development)», στόχος είναι η εφαρμογή των γνώσεων που έχουν λάβει σε καινοτόμες εφαρμογές, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων τροφίμων, η ανάδειξη του προβιοτικού χαρακτήρα παραδοσιακών προϊόντων (π.χ. γαλακτοκομικά, ελιές και τουρσιά), η αξιοποίηση των παραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και η αξιοποίηση βιοενεργών συστατικών των τροφίμων.

Στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάρκετινγκ στον Αγροδιατροφικό Τομέα (Marketing for the Agro-Food Sector)» οι σπουδαστές συνειδητοποιούν, κατανοούν και εφαρμόζουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις των αρχών του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικότητας, όπως αυτές εφαρμόζονται στα προϊόντα αγροδιατροφής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή διάσταση των στρατηγικών, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και τη κοινωνική ευθύνη.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X