ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Συμμετοχή του Perrotis College στο πρόγραμμα AGreen’Smart
13. 11. 2020

Το AGreenSmart είναι ένα τριετές (2021-2023) ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 που έχει ως στόχο να συνδέσει τις προστιθέμενες αξίες των ψηφιακών τεχνολογιών της φυτικής και ζωικής παραγωγής και σχετικά εργαλεία για την αξιοποίηση των δεδομένων (Bigdata, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική) για τον μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για μια πιο αειφορική γεωργία, καθώς και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Το πρόγραμμα σκοπεύει να απαντήσει στα παραπάνω θέματα, μέσω των παρακάτω στόχων και δραστηριοτήτων:

  • δημιουργία και συνέχιση ενός υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού δικτυού σε διαφορετικά και διεπιστημονικά θέματα
  • διατήρηση των πολυετών ευρωπαϊκών συνεργασιών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • διάθεση στο ευρύ κοινό της δυνατότητας να βελτιώσει τις γνώσεις του στα προηγούμενα θεματικά πεδία, αναπτύσσοντας μια προσφορά εκπαίδευσης που θα οδηγεί σε ένα πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα, σχετικό με την «έξυπνη και πράσινη γεωργία».

Τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια στο πρόγραμμα ΑGreenSmart (τα ίδια με το προηγούμενο τριετές πρόγραμμα SMARTFARMING) προσφέρουν μια συνεργιστική δράση μέσω διαφορετικών και συνδεδεμένων θεματικών ενοτήτων χρήσιμων στο πρόγραμμα.

Κάθε έτος, πέντε σπουδαστές από κάθε πανεπιστήμιο συμμετέχουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε τρεις χωρες και μετα την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων, θα λαμβάνουν πέντε διδακτικές μονάδες (ECTS) σε μεταπτυχιακό επίπεδο 7 (M.Sc.).

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X