ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Στο Third Annual Yale Symposium on Olive Oil and Health, στελέχη του Perrotis College
13. 12. 2021

Οι τελευταίες παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα του ελαιολάδου βρέθηκαν στο επίκεντρο του Third Annual Yale Symposium on Olive Oil and Health, στο οποίο συμμετείχαν ο Dean του Perrotis College, Δρ. Κωνσταντίνος Ρότσιος και ο Διευθυντής του τμήματος Αειφορικής Γεωργίας και Διαχείρισης του Perrotis College Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης.

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στις 9-12 Δεκεμβρίου στην Jaen, τη σημαντικότερη περιοχή παραγωγής ελαιόλαδου στην Ισπανία και μια από τις σημαντικότερες στον κόσμο. Το Perrotis College συμμετείχε ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ARTOLIO.

Dr. Vasilikiotis and Dr. Rotsios with Tasso Kyriakides (Yale School of Public Health, organizing committee)Στο Συμπόσιο συμμετείχαν επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και στόχος του ήταν να αναδείξει το ρόλο της ελαιοκαλλιέργειας στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου τόσο στην υγεία όσο και στη βιο-οικονομία των ελαιοπαραγωγικών περιοχών.

Για την ελαιοκαλλιέργεια παρουσιάστηκαν μελέτες που αναδεικνύουν το ρόλο της αειφορικής διαχείρισης ελαιώνων στη μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου, στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και ενσωμάτωσή του στο έδαφος, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, παρουσιάστηκαν προγράμματα που προωθούν την  αύξηση της βιοποικιλότητας στους ελαιώνες και τη δημιουργία «Ζωντανών Ελαιώνων» (Olivares Vivos).

Για τη διατροφή και την υγεία, αναλύθηκαν οι ευεργετικές ιδιότητες του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου στην υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, και τον ρόλο του στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών και διαφόρων μορφών καρκίνων. Επιπλέον, συζητήθηκαν επιτυχημένες επιχειρηματικές προσπάθειες στην εφαρμογή της κυκλικής  βιο-οικονομίας στην παραγωγή ελαιόλαδου.

Τέλος, αναλύθηκαν οι τάσεις των καταναλωτών στο συγκεκριμένο προϊόν και παρουσιάστηκαν επιτυχημένες ενέργειες μάρκετινγκ του ελαιολάδου σε όλο τον κόσμο, καθώς και επιτυχημένες προσπάθειες προώθησης εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη σχέσεων του Perrotis College με εκπροσώπους του κλάδου, φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητές στον χώρο του ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X