ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Δεύτερο Θερινό σχολείο στην κυκλική βιο-οικονομία
23. 11. 2020

Το Perrotis College, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το European Community of Practice for Bioeconomy Education, διοργάνωσε το 2ο Θερινό Σχολείο στην Κυκλική Βιο-οικονομία, το οποίο έγινε διαδικτυακά τον Σεπτέμβριο του 2020 λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και η παρακολούθησή του ήταν δωρεάν.

Ο στόχος του ήταν να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά ειδικών και διαχειριστών με διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα, στο πεδίο της κυκλικής βιο-οικονομίας. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής από νεαρούς φοιτητές και επιστήμονες ενώ επιλέχθηκαν 38 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη και χώρες της Αφρικής και Ασίας.

Φέτος, η Λεκάνη της Μεσογείου  επιλέχθηκε ως η περιοχή στόχος. Σκοπός του σχολείου ήταν η επισήμανση των δυνατοτήτων και της ιδιαιτερότητας της περιοχής και η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τάσεις στη βιο-οικονομία και την εισαγωγή σε νέες πτυχές και προοπτικές. Υπήρχε, επίσης, και ένα πρακτικό μέρος, όπου οι μαθητές ανέπτυξαν μια μελέτη περίπτωσης σε καθορισμένο θέμα που προτάθηκε από την οργανωτική επιτροπή.

Καθηγητές του Perrotis College έκαναν πρακτικές παρουσιάσεις και βοήθησαν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις μελέτες περίπτωσης. Ο κοσμήτορας Δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε μια παρουσίαση με θέμα “Metagenomics of environmental and food microbiota: applications towards sustainable circular bioeconomy“. Η Δρ. Κική Ζηνοβιάδου παρουσίασε τα θέματα “Application of the 5R's in the food sector (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle)” και “Biodegradable packaging”. Ο Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης δημιούργησε και παρουσίασε δύο πρακτικά βίντεο στα θέματα “Climate smart farming- No-Till & Cover crops” και “Agricultural Waste Management & Bioeconomy”. Τέλος, ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης δημιούργησε και παρουσίασε δύο πρακτικά βίντεο στα θέματα “Can Unmanned Aerial vehicles (UAV) by used in the cycle of bioeconomy” και “Olive pruning bio-recycling: a case study in the Olive grove”.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X