ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα βελτίωσης εδάφους σε συνθήκες ερημοποίησης
09. 02. 2022

Με τη συμμετοχή του Perrotis College – μέσω της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης –  και του εκπαιδευτικού αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, υλοποιείται ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το Πλαίσιο LIFE με κωδικό υλοποίησης LIFERecOrgFertPLUS LIFE20 ENV/IT/000229 που αφορά τη βελτίωση του εδάφους για την καλλιέργεια σκληρού σίτου σε συνθήκες ερημοποίησης.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι: «Οργανικά-ορυκτά λιπάσματα με χρήση ανακτηθέντων υπολειμμάτων θείου και υποπροϊόντων κατεργασίας πορτοκαλιού για τη βιώσιμη ανάκτηση του εδάφους από την ερημοποίηση». Το έργο αντιμετωπίζει τρεις διαφορετικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που απαιτούν προσοχή τόσο σε παγκόσμια όσο και σε τοπική κλίμακα: την υποβάθμιση του καλλιεργήσιμου εδάφους, τις αυξανόμενες ποσότητες υπολειμμάτων από την επεξεργασία του πορτοκαλιού και άλλων εσπεριδοειδών και τις μεγάλες ποσότητες αποβλήτων από την παραγωγή θείου. Ο γενικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι να μετατρέψει το μίγμα υπολειμμάτων πορτοκαλιού και θείου σε υψηλής ποιότητας καινοτόμο οργανικό προϊόν θρέψης φυτών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλκαλικά και υποβαθμισμένα εδάφη για τη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας του εδάφους.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί εφαρμοσμένη έρευνα πεδίου του νέου προϊόντος θρέψης όσον αφορά την επίδρασή του στις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, τους μικροοργανισμούς και τη γονιμότητα με συνέπεια την παραγωγικότητά του σε επίπεδο ποσότητας και ποιότητας παραγωγής δημητριακών. Θα αξιοποιηθούν 270 στρέμματα στη νότια και κεντρική Ιταλία (Καλαβρία και Αμπρούτσο) και Κεντρική Μακεδονία (Αμερικανική Γεωργική Σχολή). Για τις ανάγκες του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο LIFE, αξιοποιούνται 120 στρέμματα του εκπαιδευτικού αγροκτήματος της Σχολής, στα οποία θα σπαρθούν ποικιλίες σκληρού σίτου το καλλιεργητικό έτος 2022-2023. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Ιούλιο 2024 και μέχρι τότε επιλεγμένοι σπουδαστές από του Perrotis College και του ΙΙΕΚ της Σχολής θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες.

Εκτός από το Perrotis College, οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος είναι SBS STEEL SYSTEMS S.R.L., BRANCA S.P.A., AZIENDA AGRICOLA CALABROAZIENDA AGRICOLA LIANIUNIVERSITA MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA και ZOLFITAL S.P.A.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X