ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Στο πρόγραμμα Artolio το Κέντρο Ελιάς Krinos
13. 11. 2020

To Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College αποτελεί έναν από τους εταίρους του έργου "ARTOLIO: Κερδοφόρα και αειφορική παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσόγειο". Οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από το Ισραήλ, την Ιορδανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Σε πολλές χώρες τις Μεσογείου οι -χαμηλής δυναμικότητας- παραγωγοί ελαιολάδου αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα: κατέχουν μικρές μη αρδευόμενες εκτάσεις, χρησιμοποιούν παραδοσιακά μέσα καλλιέργειας και βασίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό της οικογένειάς τους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, αυτές οι επιχειρήσεις είναι μη επικερδείς και πολλοί ελαιώνες εγκαταλείπονται, αυξάνοντας, έτσι, την ανεργία στις συγκεκριμένες περιοχές. Το πρόγραμμα ARTOLIO βασίζεται σε μια προσέγγιση που στοχεύει να δώσει μια απάντηση στις συγκεκριμένες προκλήσεις και εξελίχθηκε στο πλαίσιο έργου μικρότερης κλίμακας στο Ισραήλ, όπου οι παραγωγοί και τα ελαιοτριβεία έλαβαν, για μια περίοδο δύο ετών, συνεχή τεχνική, αγρονομική και επιχειρηματική κατάρτιση. Το έργο είχε ως αποτέλεσμα την υψηλότερη παραγωγικότητα, την καλύτερη ποιότητα του ελαιολάδου, καθώς και βελτιωμένες δεξιότητες διαχείρισης που οδήγησαν σε κερδοφόρες και πιο ανθεκτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ARTOLIO στοχεύει στην ενίσχυση αυτής της προσέγγισης με τη:

  • Δημιουργία μιας αλυσίδας τοπικών περιφερειακών ιδρυμάτων γνώσης: Native Olive Regional Knowledge Centres (NOReKCs) σε κάθε περιοχή, η οποία θα παρέχει συνεχώς στους τοπικούς παραγωγούς και μεταποιητές τις νέες αγρονομικές, τεχνικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και ανάπτυξη γνώσεων και καθοδήγησης, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της ελιάς, της ποιότητας του ελαιολάδου, των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και των πρακτικών διαχείρισης
  • Δημιουργία Μεσογειακού δικτύου που θα συγκεντρώνει όλα τα NOReKCs ώστε να σχηματιστεί μια ενιαία πλατφόρμα, η οποία θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου στο μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τη χρηματοδότηση και τη νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X