ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
The Chipita Future Leaders Learning Series: Developing a Growth Mindset Αναπτύσσοντας Νοοτροπία Συνεχούς Μάθησης & Ανέλιξης – 2019
07. 10. 2019

Με πρωτοβουλία του ALBA Graduate Business School, χρηματοδότηση της εταιρίας Chipita και τη συνεργασία του Perrotis College, το οποίο διέθεσε τις εγκαταστάσεις του, πραγματοποιήθηκε το φετινό πρόγραμμα "The Chipita Future Leaders Learning Series: Developing a Growth Mindset". H πρωτοβουλία έχει στόχο την ενδυνάμωση των φοιτητών με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή, που θα τους φανούν χρήσιμες τόσο στην φοιτητική όσο και στην μελλοντική επαγγελματική ζωή τους, ανεξάρτητα από το αντικείμενο των σπουδών τους ή το επάγγελμα που θα επιλέξουν.

Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου προγράμματος, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδραστικές ενότητες, όπου μπόρεσαν να κατανοήσουν την αξία σύγχρονων δεξιοτήτων και μεθόδων σκέψης και προσεγγίσεων μάνατζμεντ που είναι απαραίτητες για την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Έχοντας διερευνήσει τις νέες τάσεις και τους τρόπους ανάπτυξης των σύγχρονων δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία και η καινοτομία, επηρεάζουν την οικονομία, την αγορά και το μάνατζμεντ, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν συγκεκριμένη γνώση πάνω σε σύγχρονες μεθοδολογίες όπως η Μέθοδος Agile & Scrum που ξεκίνησε από τη διαχείριση Έργων Η/Υ και πλέον διαμορφώνει τις τάσεις στο μάνατζμεντ και στη διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά και της μεθοδολογίας του Design Thinking, του τρόπου σκέψης που έχουν οι σχεδιαστές και της εφαρμογής της μεθόδου αυτής, για το σχεδιασμό προϊόντων, δομών και υπηρεσιών σε διαφορετικά πεδία ενασχόλησης και γνώσης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με διαδραστική ενότητα που επικεντρώθηκε στις αρχές της θετικότητας, την αυτογνωσία, τη θετική αυτό-ηγεσία και ηγεσία και ενδυνάμωσε τους φοιτητές με συγκεκριμένες τακτικές και στρατηγικές αναγνώρισης των θετικών χαρακτηριστικών τους. Να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα πραγματοποίησαν διαλέξεις οι διδάσκοντες στο Perrotis College, Χάρης Σπυρόπουλος και Εβίτα Γκαντίνα.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X