ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Εισηγητές σε εργαστήρια δικτύωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, δύο καθηγητές του Perrotis College
14. 11. 2021

Ως εισηγητές σε εργαστήρια δικτύωσης (workshops), με θεματολογία τον αγροδιατροφικό τομέα και το περιβάλλον, τη βιολογική γεωργία, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την πράσινη επιχειρηματικότητα συμμετείχαν οι καθηγητές του Perrotis College, Νίκος Γκιζγκής και Μαρία Εμμανουηλίδου.

Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως δικαιούχος του έργου Environment You Environmental Management Enhancement by Youth-runSMEs, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Στόχος του έργου είναι η επιτυχής διάδοση και η αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε νεοφυείς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται σε γεωργικές δραστηριότητες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας. Στα εργαστήρια συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα συνολικά, στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων που ανήκουν στον αγροτικό ή σε συναφείς κλάδους, φοιτητές/σπουδαστές από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές σχολές, καθώς και νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό κλάδο που επιθυμούν να κατανοήσουν τα θέματα των περιβαλλοντικών κινδύνων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X