ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Η σύγχρονη προσέγγιση της εκπαίδευσης για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα
22. 10. 2018

Ο αγροδιατροφικός τομέας της Ελλάδας θεωρείται παραδοσιακά από τους πλέον δυναμικούς της οικονομίας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει αναφερθεί πολλές φορές ως ένας από τους πυλώνες για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Παρά τα αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα των τελευταίων κυρίως ετών, επιχειρήσεων που καινοτομούν και έχουν καταφέρει να εισέλθουν με επιτυχία στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού, υπάρχουν προβλήματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Δύο από αυτά αποτυπώνονται σε πρόσφατες εκθέσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Εθνικής Τράπεζας (2015), η  αγροτική παραγωγή τα τελευταία 25 χρόνια στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 20% ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης ήταν 86%. Επιπλέον, η προστιθέμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, χωρίς να υπολογισθούν οι επιδοτήσεις, μειώθηκε κατά 13% τα τελευταία 20 έτη, ενώ στις υπόλοιπες Μεσογειακές χώρες αυξήθηκε κατά περίπου 25%. Το αποτέλεσμα ήταν μεταξύ άλλων να πέσει το μερίδιο στην παγκόσμια αγορά των ελληνικών αγροτικών προϊόντων από 0,8% το 1993 στο 0,3% το 2013.

Στην έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς για την ελληνική γεωργία (2016) αναφέρεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της δομής, τις στρεβλώσεις της αγοράς και της υψηλής τιμής αγοράς των αγροτικών εφοδίων, σχεδόν το 50% των εισροών από την ΚΑΠ στην Ελλάδα καταλήγουν για αγορά αγροτικών εφοδίων και πιο συγκεκριμένα, για σπόρους, χημικά και λιπάσματα. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι πραγματικά εξωπραγματικό και έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής και τη συνολική ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων της χώρας.

Η μεγάλη πρόκληση είναι η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ανθρώπων του κλάδου, ότι πολλά από τα προβλήματα του συγκεκριμένου τομέα είναι θεσμικά. Αφορούν τη δομή και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και προσπαθειών. Δυστυχώς, τα συγκεκριμένα προβλήματα απαιτούν την αποφασιστική παρέμβαση της Πολιτείας.  

Ωστόσο εκείνο το οποίο θα μπορούσε να εξεταστεί είναι το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται με τον αγροδιατροφικό τομέα, το οποίο σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν κατέχει τις γνώσεις και δεξιότητες που θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Το Perrotis College, ανταποκρινόμενο στις πολύ συγκεκριμένες ανάγκες του τομέα προσφέρει προπτυχιακά (B.Sc.) και μεταπτυχιακά προγράμματα (M.Sc.) σε τομείς οι οποίοι παρέχουν ακριβώς τις γνώσεις για να αντιμετωπισθούν τα παραπάνω θέματα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα μαθήματα του τμήματος «Μάρκετινγκ για τις Επιχειρήσεις Τροφίμων» εξετάζονται οι τρόποι προβολής και εμπορίας των τροφίμων, προσέγγισης του σύγχρονου καταναλωτή, και ορθολογικής αξιολόγησης των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή, με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Το τμήμα «Τεχνολογίας Τροφίμων» εστιάζει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, με βάση τα ελληνικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα που θα καλύπτουν τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες. Τέλος, στο τμήμα της «Διοίκησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων», οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην εφαρμογή τεχνικών που οδηγούν στη μείωση της χρήσης των εισροών στην παραγωγική διαδικασία. Η μείωση των εισροών οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αναβάθμιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο δυστυχώς είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένο στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Χωρίς καμία πρόθεση υποβάθμισης των πολλών και αξιόλογων προσπαθειών για τα «ταχύρυθμα» μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα που αφορούν στην ορθολογική χρήση εισροών, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την αποτελεσματική εμπορία και προβολή των τροφίμων, θεωρείται ότι οι αλλαγές συμπεριφοράς της νεολαίας επιτυγχάνονται κυρίως με την αλλαγή στην νοοτροπία. Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με εκπαιδευτικές δράσεις μικρής διάρκειας. Η προσπάθεια προϋποθέτει χρόνο, συγκεκριμένη μεθοδολογία και το πιο σημαντικό, μια «ολιστική» προσέγγιση και εξέταση των παραπάνω θεμάτων. Αυτή ακριβώς την προσέγγιση ακολουθεί σε όλα τα προγράμματα σπουδών το Perrotis College. Οι «μονόπλευρες» προσεγγίσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιλύσουν τα χρόνια προβλήματα που μαστίζουν τον ιδιαίτερα δυναμικό τομέα της Ελληνικής οικονομίας. Κάποια από αυτά, χωρίς αμφιβολία, έχουν τις ρίζες τους στη νοοτροπία και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τους ανθρώπους του κλάδου. Τη συγκεκριμένη νοοτροπία προσπαθεί το Perrotis College να επηρεάσει με στόχο την αλλαγή των συμπεριφορών. Έτσι, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά της Πολιτείας, ο αγροδιατροφικός τομέας της χώρας θα αποτελέσει πραγματικό σημείο αναφοράς και θα συνεισφέρει ενεργά στις προσπάθειες για έξοδο από την κρίση.

 

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X