ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων στελεχών του Perrotis College σε συνέδρια για τον τομέα των λιπιδίων (ελαιολάδου)
06. 11. 2021

Τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών σχετικά με το ελαιόλαδο, παρουσίασαν ακαδημαϊκές και σπουδαστικές ομάδες του Perrotis College σε δύο σημαντικά συνέδρια.

Συγκεκριμένα, στο 18ο Euro Fed Lipid Συνέδριο (18-21 Οκτωβρίου 2021) με τίτλο «Λίπη, έλαια και λιπίδια: για έναν υγιή και βιώσιμο κόσμο» η Δρ. Βασιλική Παπώτη, εκπροσωπούσα το Perrotis College, παρουσίασε ερευνητικά αποτελέσματα της ομάδας στελεχών (Β.Παπώτη, Τ. Αδαμίδης, Κ. Ζηνοβιάδου) και σπουδαστών (Κ. Μουστάκα, Δ. Μάρλης) του κολεγίου. Με στόχο την ανάδειξη της δυναμικής ποιότητας των ελληνικών προϊόντων ελαιολάδου, παρουσιάστηκε προφορικά η ερευνητική εργασία με τίτλο «Διερεύνηση της επίδρασης του χρόνου συγκομιδής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το πτητικό προφίλ εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων από τις ελληνικές ποικιλίες Χονδρολιά Χαλκιδικής και Μεγαρείτικη». Η προφορική παρουσίαση έγινε στην ενότητα του συνεδρίου «Ελαιόλαδο και αυθεντικότητα – Θέματα ποιότητας και τεχνολογίας». Τα ευρήματα της μελέτης προέκυψαν από ερευνητική εργασία που χρηματοδοτήθηκε από το πρότυπο ελαιοτριβείο Agriston.

Στο 9ο πανελλήνιο συνέδριο (22 Οκτωβρίου 2021) με τίτλο: «Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των λιπιδίων» η Δρ. Βασιλική Παπώτη, εκπροσωπούσα το Perrotis College, παρουσίασε ερευνητικά αποτελέσματα της ομάδας στελεχών (Β. Παπώτη, Τ. Αδαμίδης, Α. Γκέρτσης) και σπουδαστών (Γ. Ματράκας, Σ. Μπασιάς, Κ. Πίπιλας, Σ. Κουσιδόνης) του κολεγίου. Η εργασία με τίτλο «Επίδραση των καλλιεργητικών πρακτικών άρδευση και λίπανση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδων των ποικιλιών Κορωνεϊκη και Arbequina από συστήματα ελαιώνων συμβατικής και πυκνής φύτευσης κατάλληλων για μηχανική συγκομιδή» παρουσιάστηκε ως αναρτημένη αφίσα στην ενότητα "Ελιά, Ελαιόλαδο, Λιπίδια".

Να σημειωθεί ότι η ελαιουργική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας, και ιδιαίτερα το ελαιόλαδο είναι εθνικό προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας χρειάζεται ευρύτερη διεθνή αναγνώριση και προώθηση. Η συνεργασία με φορείς όπως το EuroFed Lipid Forum και το αντίστοιχο εθνικό Greek Lipid Forum αποτελεί δίαυλο ανάδειξης της δυναμικής των ελληνικών προϊόντων, συμβάλει στη εξέλιξη του κλάδου και συνεισφέρει στην ενημέρωση για τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το Euro Fed Lipid και το αντίστοιχο Greek Lipid είναι Forum που ασχολούνται με τα λιπίδια, τα λίπη και τα έλαια. Αποστολή τους είναι η προώθηση της επιστήμης και τεχνολογίας των παραπάνω, η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ επιστημόνων και τεχνολόγων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αντίστοιχα. Με στόχο την ενημέρωση για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα διοργανώνουν τακτά διεθνή και εθνικά συνέδρια αντιστοίχως, που θεωρούνται από τα πιο καταξιωμένα στο πεδίο.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X