ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Προκήρυξη Υποτροφίας από το Perrotis College και την Παπαστράτος
14. 09. 2017

To Perrotis College, στο πλαίσιο του μακροχρόνιου προγράμματος υποτροφιών του και σε συνεργασία με την Παπαστράτος, προκηρύσσει μια υποτροφία τριετούς φοίτησης για ένα σπουδαστή ή σπουδάστρια για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για την προσφερόμενη υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 14 και πάνω στο Απολυτήριο Λυκείου
 • Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C1 - Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αποδεκτά πιστοποιητικά μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλ. 2310492854 και 2310492810)
 • Να προέρχονται από οικογένεια καπνοπαραγωγών ή από περιοχή όπου καλλιεργείται καπνός
 • Να υπάρξει προσωπική ή τηλεφωνική γνωριμία-συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο με μέλος της αρμόδιας επιτροπής του Perrotis College.


Β.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2017. Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά εδώ ή βρείτε και συμπληρώστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ.

 1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής        
  Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά εδώ ή βρείτε και συμπληρώστε το αρχείο σε μορφή pdf εδώ.
  Στη συνέχεια, μπορείτε να τη στείλετε είτε ηλεκτρονικά στο e-mail admissions@afs.edu.gr είτε με fax στο 2310492864 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Perrotis College (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη. Συμπληρωματικά πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  •    Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
  •    Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
  •    Συνοδευτική επιστολή
  •    Συστατικές επιστολές (2)
  •    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  •    4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  •    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ) ή κύριου επαγγέλματος (από οικεία ομάδα καπνοπαραγωγών

  Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση admissions@afs.edu.gr ή ταχυδρομικά (απλά, μη επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων) με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Perrotis College (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη. 
   
 2. Αξιολόγηση
  Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών στα τηλ. 2310492854 και 2310492810. 

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X