ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Ημερίδα για τα αποτελέσματα του προγράμματος BalkanROAD διοργάνωσε το Perrotis College
11. 09. 2020

Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή και η συμβολή της γεωργίας ακριβείας στην αειφορική διαχείριση αγροτικών επιχειρήσεων, ήταν μόνο δύο από τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας: «Πρακτικές και τεχνολογίες για αειφορικά αγροκτήματα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: τα αποτελέσματα του προγράμματος BalkanROAD», την οποία διοργάνωσε το Perrotis College. Στόχος της ήταν η ενημέρωση παραγωγών και εκπροσώπων αγροτικών επιχειρήσεων για τα αποτελέσματα του προγράμματος BalkanROAD και κατά τη διάρκειά της έγινε, επίσης, αναφορά στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση γεωργικών αποβλήτων, τις πρακτικές για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την αειφορική διαχείριση αγροτικών επιχειρήσεων για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή.

Τις εργασίες χαιρέτησε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του έργου BalkanROAD και τις προοπτικές του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο επικεφαλής του τμήματος Αειφορικής Γεωργίας και Διαχείρισης του Perrotis College, Δρ.Χρήστος Βασιλικιώτης τόνισε ότι «η αειφόρα διαχείριση του εδάφους σε αμπελώνες μπορεί να μειώσει τα αέρια του θερμοκηπίου, να αυξήσει την ποιότητα του εδάφους και να δεσμεύσει άνθρακα» και έκανε ειδική αναφορά στα βιοδιασπώμενα υλικά εδαφοκάλυψης, όπως τα bioplastics τα οποία παράγονται από άμυλο καλαμποκιού και φυτικά έλαια και μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος αγοράς, αλλά το κόστος εργατικών για την αφαίρεση των συνθετικών πλαστικών στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου τα κάνει ανταγωνιστικά.

Εκπροσωπώντας το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ο Δρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος τόνισε ότι διαφορετικές εδαφικές περιοχές μπορεί να υπάρχουν εντός των ορίων ενός αγρού και μπορούν να αναγνωριστούν και να αποτυπωθούν με τεχνολογίες αισθητήρων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. «Η διαφοροποιημένη διαχείριση των περιοχών αυτών δύναται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων με ταυτόχρονα περιβαλλοντικά οφέλη. Ιδιαίτερα όταν η διαφοροποίησή τους είναι σημαντική. Στη συγκεκριμένη μελέτη προτάθηκαν μειωμένες δόσεις αζωτούχων λιπασμάτων», υπογράμμισε.

Επίσης, εισήγηση πραγματοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της “Stevia Hellas”, Χρήστος Σταμάτης. Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με επίδειξη νέων τεχνολογιών και πρακτικών για αειφορική διαχείριση στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, από τους καθηγητές του Perrotis College, Δρ. Αθανάσιο Γκέρτση και Δρ. Χρήστο Βασιλικιώτη.

Να σημειωθεί ότι το έργο «BalkanROAD – Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες και στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα», συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Balkan-Mediterranean 2014-2020 Programme”. Επικεντρώνεται στην εφαρμογή γεωργικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών στην αειφορική διαχείριση αγροτικών επιχειρήσεων για την προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, νερού και αποβλήτων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός κοινού Βαλκανικού Πρωτοκόλλου (Common Balkan Protocol) για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με οικολογικό σήμα, με εφαρμογή αειφόρων πρακτικών σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής, από τον αγρό έως την αγορά, ώστε τα τελικά προϊόντα να έχουν το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X