ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Στο campus της ΑΓΣ δύο προσομοιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
16. 12. 2023

Στις 5 Δεκεμβρίου, 50 νέοι από Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία συμμετείχαν σε προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διοργάνωσε το Europe Direct Kεντρικής Μακεδονίας (με φορέα υποδοχής το Perrotis College) με ακόμη έξι Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct από τις τρείς χώρες. Οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και σπουδαστές του Perrotis College επέλεξαν για τις εργασίες της συνδιάσκεψης σαν θέμα την οδηγία της Ε.Ε. για τους πράσινους ισχυρισμούς. Συζήτησαν και διαβουλεύτηκαν σε ομάδες κοινοβουλευτικών επιτροπών αλλά και ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για την κρίσιμη νομοθεσία της Ε.Ε. που στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών από ψευδείς και αναξιόπιστους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς και πρότειναν βελτιώσεις. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος της ΑΓΣ, Dr. Jeff Lansdale. Οι προσομοιώσεις του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου εντάσσονται στο πρόγραμμα του Europe Direct Κ. Μακεδονίας και για το 2024 με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,  το ρόλο και τις διαδικασίες τους και την εμβάθυνση  της γνώσης τους σε θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι προσομοιώσεις βοηθούν, επίσης, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας από τους μαθητές.

Στις 15 Δεκεμβρίου, τα Λύκεια της ΑΓΣ και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξένησαν και συνδιοργάνωσαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος προσομοίωση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για 120 μαθητές και 70 νέους από όλη την Ευρώπη. Στις εργασίες του τριημέρου 15-17 Δεκεμβρίου συμμετείχαν μαθητές από το Γενικό και Επαγγελματικό λύκειο της Σχολής, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, με πρόσκληση του Europe Direct Κ. Μακεδονίας, για την παρουσίαση του προγράμματος Mazi.eu (μιας κοινότητας που συνδέει άτομα από όλη την Ευρώπη, και ενθαρρύνει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και τη δημοκρατία, εν όψει των ερχόμενων Ευρωπαϊκών Εκλογών).

Η συνδιάσκεψη διεξήχθη υπό τη θεματική: "Αέναη Άνθηση των Νέων: Επαναξιολογούμε τις παιδαγωγικές μεθόδους και επενδύουμε στη δια βίου μάθηση". Κατά τη διάρκεια της, δόθηκε έμφαση στη δια βίου μάθηση, μέσα από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις επιτροπές, οι οποίες δομήθηκαν με βάση τις σκέψεις και το όραμα που έχουν οι μαθητές για τις παιδαγωγικές μεθόδους.

Η προσομοίωση έγινε στο πλαίσιο της 46ης Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ), ενός σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτων πολιτικών και κομματικών συμφερόντων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X