ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Σε συνέδριο του Cardiff Met University, στελέχη του Perrotis College
17. 05. 2021

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών του Perrotis College για τη περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους σπουδαστές του, ο ακαδημαϊκός διευθυντής των προπτυχιακών προγραμμάτων του Perrotis College Δρ. Κωνσταντίνος Ρότσιος και η αν.καθηγήτρια του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και επικεφαλής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Τομέα των Τροφίμων» του Perrotis College, Δρ.Κική Ζηνοβιάδου, συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται από το Cardiff Met University (CMU). Το θέμα του ήταν «Forging a Successful Collaborative Future: A New Academic Daw» με συμμετοχή καθηγητών και στελεχών από το CMU και τα συνεργαζόμενα με αυτό πανεπιστήμια και ιδρύματα (το Cardiff Met συνεργάζεται και πιστοποιεί προγράμματα 17 συνολικά διεθνών εταίρων σε διάφορες χώρες του κόσμου).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του παρουσιαστήκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας και στην απαραίτητη αλλαγή στην προσέγγιση της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναλύθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επιπλέον, εξετάστηκαν και τεχνικές για την ακαδημαϊκή και ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Συζητήθηκε το θέμα της μετά-Brexit εποχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στις ευκαιρίες για συνεργασία μετά την πανδημία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι απόψεις των φοιτητών του CMU για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και στους φοιτητές καθώς και οι τρόποι για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας των φοιτητών. Τέλος, συζητήθηκαν διεξοδικά οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενθαρρυνθεί, να υποστηριχθεί και να διασφαλισθεί η ποιότητα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, προς όφελος των φοιτητών.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X