ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Ο ακαδημαϊκός εταίρος του Perrotis College, Cardiff Metropolitan University (CMU), βραβεύτηκε ως University of the Year 2021 από τους Times Higher Education
28. 11. 2021

Το Cardiff Metropolitan University τιμήθηκε με τον τίτλο του “University of the Year 2021” από τους Times Higher Education. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πανεπιστημίου, η επιτυχία είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών όπως για παράδειγμα, η πρόσφατη ίδρυση «Σχολής Τεχνολογίας» σε συνεργασία με επιχειρήσεις του τομέα. Το πανεπιστήμιο, επίσης, εγκαινίασε τρείς ακαδημίες στα πεδία της υγείας, της επιστήμης τροφίμων και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού. Οι ακαδημίες συνδυάζουν την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία για να προσφέρουν λύσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην ατομική και κοινωνική υγεία και ευημερία.

Το συγκεκριμένο βραβείο αναγνωρίζει και τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών του  Πανεπιστημίου ο οποίος έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια χάρη στη νέα προσέγγιση του Cardiff Met University που στηρίζεται στις EDGE δεξιότητες  (Ethics, Digital, Global και Entrepreneurial).

Οι ίδιες δεξιότητες διδάσκονται σε όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Perrotis College και αποτυπώνονται στις αναλυτικές περιγραφές όλων των μαθημάτων που προσφέρονται στα πέντε προπτυχιακά (B.Sc.) και τρία μεταπτυχιακά (M.Sc.). Το Perrotis College ως εταίρος του CMU υπόκειται σε διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης από την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency) που ισχύει για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η συνεχής βελτίωση στη διαχείριση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X