ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Σε ευρωπαϊκό συνέδριο για το Student Life στέλεχος του Perrotis College
14. 11. 2021

Εισήγηση με αντικείμενο μελλοντικά καινοτόμα σπουδαστικά προγράμματα, πραγματοποίησε ο συντονιστής σπουδαστικής ζωής του Perrotis College, Παντελής Χαντζάρας, στο τρίτο ευρωπαϊκό συνέδριο για σπουδαστικές υποθέσεις. Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου LUMSA της Ρώμης από 4 έως 6 Νοεμβρίου και διοργανώθηκε από τη NASPA και την EucA.

Το συνέδριο παρείχε τη δυνατότητα σε επαγγελματίες σπουδαστικών υπηρεσιών, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και υπεύθυνους ανάπτυξης ακαδημαΪκών πολιτικών, να συζητήσουν καινοτόμα προγράμματα, πρακτικές, μοντέλα και τάσεις στις σπουδαστικές υποθέσεις. Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι η ανάκαμψη και η επιτυχία των σπουδαστών και κάλυψε την εκπαίδευση για την αειφορία, την απασχόληση και υπηρεσίες καριέρας, τη διεθνή κινητικότητα, την ευημερία των σπουδαστών και τα μελλοντικά καινοτόμα σπουδαστικά προγράμματα.

Στην εισήγησή του ο Παντελής Χαντζαράς ανέφερε ότι ο προγραμματισμός της σπουδαστικής ζωής είναι σημαντικός για την επιτυχία των σπουδαστών και των κολεγίων. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός, που είναι προσανατολισμένος στην υποστήριξη των σπουδαστών, ενισχύει τη λειτουργικότητα του κολεγίου και προωθεί υψηλότερη διατήρηση, υψηλά ποσοστά αποφοίτησης και καλύτερη σπουδαστική εμπειρία. Τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και την αύξηση των εισαγωγών στο κολέγιο, είναι η ανάπτυξη του προγραμματισμού της σπουδαστικής ζωής και της διαμονής στην φοιτητική εστία. Είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές του Perrotis College Student Life, όπως το πρόγραμμα Perrotis Leaders and Mentors που δίνουν στους σπουδαστές μια συνολική εμπειρία μάθησης προάγοντας τις κοινωνικές και επαγγελματικές  τους δεξιότητες.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perrotis College on Facebook Perrotis College on Youtube Perrotis College on Flickr Perrotis College on Instagram Perrotis College on Linkedin
 
© 2017-23 Perrotis College
X
Ζητήστε πληροφορίες
X